bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Czy pracodawca ma prawo pytać pracownika o szczepienie?

Czy pracodawca ma prawo pytać pracownika o szczepienie?

Dodano: 2021-06-18

Wszelkie zaświadczenia o szczepieniu, jako dane dotyczące zdrowia pracownika, podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z RODO, poza badaniami okresowymi i wstępnymi wszelkie dane o zdrowiu pracownika są objęte tajemnicą lekarską.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek gromadzenia niektórych danych osobowych pracowników, takich jak PESEL, numer konta pracownika czy jego adres. Pracodawca może przetwarzać również inne dane osobowe, jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Jednak przepisy Kodeksu pracy wyłączają informacje o szczepieniach z zakresu badań lekarskich pracowników. W związku z tym pracodawca nie ma prawa pozyskiwać danych o zaszczepieniu się pracownika przeciw COVID-19. Także pracownik nie ma obowiązku udzielać pracodawcy takich informacji.

Ponadto odmowa przekazania pracodawcy informacji o zaszczepieniu się nie może stanowić podstawy do zmiany warunków zatrudnienia, dyskryminacji pracownika czy rozwiązania umowy o pracę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wymaga tego polecenie właściwego organu wydane zgodnie z tzw. ustawą covidową i ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Co ważne musi być oba wyrażona dobrowolnie i powinna jednoznacznie wskazywać wolę pracownika. Dodatkowo powinien w niej wskazać cel, dla którego przekazuje taką informację pracodawcy.


  • Artykuł pochodzi z publikacji „Raport prawny”. Więcej pod linkiem.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...