bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy polityka cenowa zakładów ubezpieczeń spowoduje wzrost stawek w OC? | Stanowisko KNF

Czy polityka cenowa zakładów ubezpieczeń spowoduje wzrost stawek w OC? | Stanowisko KNF

Dodano: 2022-09-15

Niedawno ukazał się artykuł, w którym PIU wypowiada się w temacie rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Podkreśla przy tym, że będzie to jedna z głównych przyczyn podwyżki cen ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.).

Zastępca przewodniczącego KNF podnosi z kolei, że stawki OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są ustalane samodzielnie przez zarządy zakładów ubezpieczeń. Działania KNF w tym obszarze nie są nakierowane na regulację wysokości cen, ale na wyegzekwowanie stosowania się do przepisów prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF – „Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek wypłaty adekwatnego odszkodowania i na tej podstawie powinny skalkulować składkę. Brak podejmowania bieżących działań korygujących wysokość składki spowoduje konieczność skokowego podniesienia wysokości składek przez zakłady ubezpieczeń. Będzie to jednak wynik dotychczasowej polityki niektórych zakładów ubezpieczeń obniżania marż zysku, a nie działań KNF”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ceny OC ppm. w Polsce nie podlegają regulacji. Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują tylko konieczność ustalenia stawki na poziomie nie niższym niż koszt świadczenia usługi. W związku z tym – celem wyznaczenia minimalnych standardów likwidacji szkód – przez KNF został przygotowany i wydany 16 grudnia 2014 r. zakres wytycznych odnoszący się do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W ocenie KNF była to przyczyna znaczącej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z ubezpieczenia OC ppm., bowiem  funkcjonowanie wspólnych standardów w znaczny sposób redukuje poziom ryzyka w działalności zakładów. Przytoczone poprzez ograniczenie sporów z poszkodowanymi.

 

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie