bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy obowiązek przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył instytucji finansowych?

Czy obowiązek przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył instytucji finansowych?

Dodano: 2016-05-24

Dnia 19 maja 2016 roku Senat przyjął ustawę o zmianie Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Po jej podpisaniu przez Prezydenta, ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Zgodnie z jej treścią od 1 lipca 2016 roku, wprowadzony zostanie obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.  Na razie obowiązek ten będzie dotyczył tylko tzw. dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy będą do tego zobowiązani od 1 stycznia 2017 roku.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...