bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Dodano: 2021-08-24

Dobiegają niepokojące sygnały z dużych firm takich jak Google czy Facebook o cięciach wynagrodzeń dla pracowników pracujących zdalnie. Chodzi przede wszystkim o osoby, które z uwagi na pracę zdalną przeniosą się do mniejszych miejscowości, gdzie koszty utrzymania są znacznie niższe. Według pracodawców, koszty życia takich pracowników obniżą się, zatem płace również powinny ulec obniżeniu.

Warto zaznaczyć, że doniesienia te nadbiegają „zza oceanu”, gdzie funkcjonuje inna kultura rozliczeń z pracownikami. Tam pracownicy mogą mieć tzw. pakiet wynagrodzeń, którego wysokość zależy od kosztów życia, utrzymania, miejsca zamieszkania. W Polsce takie ustalenia między stronami stosunku pracy nie są popularne. Dlatego ustawodawca w nowym projekcie ustawy o nowelizacji kodeksu pracy, proponuje rozliczenie ryczałtowe z pracownikiem, mające być rekompensatą za koszty zużycia energii, mediów, internetu.

Jedną z naczelnych zasad polskiego kodeksu pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu. Rozumie się przez to m.in. różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników, czego skutkiem będzie m.in. niekorzystne ukształtowanie ich zarobków. Pracownicy mają prawo do otrzymywania jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę i o jednakowej wartości.

W Polsce absolutnie nie powinno dochodzić do różnicowania wynagrodzeń z uwagi na miejsce świadczenia przez pracownika pracy i mniejsze koszty utrzymania. Różnicowanie wynagrodzeń może być konsekwencją takich czynników jak np. zakres obowiązków, doświadczenie, staż pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca w Polsce zdecyduje się dostosować wynagrodzenia do globalnych, zagranicznych warunków u danego pracodawcy (posiadającego zarząd w innym kraju) i obniżyć wynagrodzenia pracownikom zdalnym, musi liczyć się z roszczeniami pracowników o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...