bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi tylko dlatego, że pracuje zdalnie?

Dodano: 2021-08-24

Dobiegają niepokojące sygnały z dużych firm takich jak Google czy Facebook o cięciach wynagrodzeń dla pracowników pracujących zdalnie. Chodzi przede wszystkim o osoby, które z uwagi na pracę zdalną przeniosą się do mniejszych miejscowości, gdzie koszty utrzymania są znacznie niższe. Według pracodawców, koszty życia takich pracowników obniżą się, zatem płace również powinny ulec obniżeniu.

Warto zaznaczyć, że doniesienia te nadbiegają „zza oceanu”, gdzie funkcjonuje inna kultura rozliczeń z pracownikami. Tam pracownicy mogą mieć tzw. pakiet wynagrodzeń, którego wysokość zależy od kosztów życia, utrzymania, miejsca zamieszkania. W Polsce takie ustalenia między stronami stosunku pracy nie są popularne. Dlatego ustawodawca w nowym projekcie ustawy o nowelizacji kodeksu pracy, proponuje rozliczenie ryczałtowe z pracownikiem, mające być rekompensatą za koszty zużycia energii, mediów, internetu.

Jedną z naczelnych zasad polskiego kodeksu pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu. Rozumie się przez to m.in. różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników, czego skutkiem będzie m.in. niekorzystne ukształtowanie ich zarobków. Pracownicy mają prawo do otrzymywania jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę i o jednakowej wartości.

W Polsce absolutnie nie powinno dochodzić do różnicowania wynagrodzeń z uwagi na miejsce świadczenia przez pracownika pracy i mniejsze koszty utrzymania. Różnicowanie wynagrodzeń może być konsekwencją takich czynników jak np. zakres obowiązków, doświadczenie, staż pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca w Polsce zdecyduje się dostosować wynagrodzenia do globalnych, zagranicznych warunków u danego pracodawcy (posiadającego zarząd w innym kraju) i obniżyć wynagrodzenia pracownikom zdalnym, musi liczyć się z roszczeniami pracowników o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...