bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Czy doszło do zmowy przetargowej?

Czy doszło do zmowy przetargowej?

Dodano: 2022-08-10
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ostatnie postępowanie wyjaśniające Prezesa UOKiK na rynku odpadów komunalnych dotyczyło sprawdzenia czy w woj. mazowieckim mogło dojść do zmowy przetargowej.

Prezes UOKiK przeprowadził postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie czy podczas przetargów na odbiór lub zagospodarowanie odpadów komunalnych, które były przeprowadzane w ostatnich latach, mogło dojść do niedozwolonych porozumień. Kontrola odnosiła się przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w woj. mazowieckim, ponieważ tam wzrost cen był szczególnie wysoki. Analizie zostały poddane przede wszystkim: wzrost stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyczyny regularnego składania ofert na obsługę tych samych sektorów przez tych samych przedsiębiorców oraz zasadność łączenia się firm w konsorcja.

Postępowanie wykazało, że liczne przypadki startowania tylko jednego przedsiębiorcy w przetargach były uzasadnione zasięgiem działalności na rynku odbioru i transportu odpadów. Zasięg ten, według przepisów, może wynosić 60 km od bazy pojazdów. Badani przedsiębiorcy wskazywali, że ze względu na rosnące koszty opłacalny jest transport na dystansie 40-50 kilometrów. Z tego też powodu przedsiębiorcy nie ubiegali się o zamówienie na terenach bardziej odległych od swojej bazy. Ograniczeniem dla decyzji o starcie w przetargu były też wymogi po stronie zamawiającego dotyczące chociażby instalacji do przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcy wskazywali także, że do ubiegania się o realizację zamówienia często zniechęcały ich wysokie kary umowne.

Ponadto powodem wzrostu cen był znaczący niedostatek mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów. Wynikał on w dużej mierze z braku wystarczających działań wojewódzkiego samorządu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji i pozwoleń koniecznych do budowy i prowadzenia instalacji komunalnych. Zgodnie z przepisami środowiskowymi, to właśnie marszałek województwa jest właściwym organem w sprawach wydawania pozwolenia zintegrowanego dla tego typu instalacji.

Rynek odpadów w woj. mazowieckim ma szansę ustabilizować się ze względu na zniesienie pod koniec 2019 r. regionalizacji. Od tego czasu można już przewozić odpady do innego województwa, a konsorcja miejscowych firm odbierających śmieci z instalacjami z innych regionów mogą stanowić czynnik pobudzający konkurencję. Konieczne jest jednak, aby gminy dopuszczały możliwość składania takich ofert.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...