bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Czy doszło do zmowy przetargowej?

Czy doszło do zmowy przetargowej?

Dodano: 2022-08-10
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ostatnie postępowanie wyjaśniające Prezesa UOKiK na rynku odpadów komunalnych dotyczyło sprawdzenia czy w woj. mazowieckim mogło dojść do zmowy przetargowej.

Prezes UOKiK przeprowadził postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie czy podczas przetargów na odbiór lub zagospodarowanie odpadów komunalnych, które były przeprowadzane w ostatnich latach, mogło dojść do niedozwolonych porozumień. Kontrola odnosiła się przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w woj. mazowieckim, ponieważ tam wzrost cen był szczególnie wysoki. Analizie zostały poddane przede wszystkim: wzrost stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyczyny regularnego składania ofert na obsługę tych samych sektorów przez tych samych przedsiębiorców oraz zasadność łączenia się firm w konsorcja.

Postępowanie wykazało, że liczne przypadki startowania tylko jednego przedsiębiorcy w przetargach były uzasadnione zasięgiem działalności na rynku odbioru i transportu odpadów. Zasięg ten, według przepisów, może wynosić 60 km od bazy pojazdów. Badani przedsiębiorcy wskazywali, że ze względu na rosnące koszty opłacalny jest transport na dystansie 40-50 kilometrów. Z tego też powodu przedsiębiorcy nie ubiegali się o zamówienie na terenach bardziej odległych od swojej bazy. Ograniczeniem dla decyzji o starcie w przetargu były też wymogi po stronie zamawiającego dotyczące chociażby instalacji do przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcy wskazywali także, że do ubiegania się o realizację zamówienia często zniechęcały ich wysokie kary umowne.

Ponadto powodem wzrostu cen był znaczący niedostatek mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów. Wynikał on w dużej mierze z braku wystarczających działań wojewódzkiego samorządu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji i pozwoleń koniecznych do budowy i prowadzenia instalacji komunalnych. Zgodnie z przepisami środowiskowymi, to właśnie marszałek województwa jest właściwym organem w sprawach wydawania pozwolenia zintegrowanego dla tego typu instalacji.

Rynek odpadów w woj. mazowieckim ma szansę ustabilizować się ze względu na zniesienie pod koniec 2019 r. regionalizacji. Od tego czasu można już przewozić odpady do innego województwa, a konsorcja miejscowych firm odbierających śmieci z instalacjami z innych regionów mogą stanowić czynnik pobudzający konkurencję. Konieczne jest jednak, aby gminy dopuszczały możliwość składania takich ofert.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...