bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Czy doszło do zmowy przetargowej przy dostawie wodomierzy?

Czy doszło do zmowy przetargowej przy dostawie wodomierzy?

Dodano: 2022-10-18
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czy dostawa gazomierzy na rzecz krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu odbywa się z naruszeniem prawa konkurencji? Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Pracownicy UOKiK w asyście Policji, wcześniej uzyskawszy zgodę właściwego sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach czterech przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją gazomierzy miechowych.

Z informacji UOKiK wynika, że przedsiębiorcy biorący udział w przetargach organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa, mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa przetargowa mogła obejmować postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawę gazomierzy miechowych, przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. Łączna kwota przeznaczona przez Polską Spółkę Gazownictwa na sfinansowanie tych zamówień wynosi niemal 700 milionów złotych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie