bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Czy doszło do zmowy przetargowej przy dostawie wodomierzy?

Czy doszło do zmowy przetargowej przy dostawie wodomierzy?

Dodano: 2022-10-18
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czy dostawa gazomierzy na rzecz krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu odbywa się z naruszeniem prawa konkurencji? Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Pracownicy UOKiK w asyście Policji, wcześniej uzyskawszy zgodę właściwego sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach czterech przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją gazomierzy miechowych.

Z informacji UOKiK wynika, że przedsiębiorcy biorący udział w przetargach organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa, mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa przetargowa mogła obejmować postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawę gazomierzy miechowych, przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. Łączna kwota przeznaczona przez Polską Spółkę Gazownictwa na sfinansowanie tych zamówień wynosi niemal 700 milionów złotych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...