bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy dojdzie do nadużyć prawa do reklamacji?

Czy dojdzie do nadużyć prawa do reklamacji?

Dodano: 2018-07-10

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ustawie reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Czy w związku z tym ustawa wyłącza możliwość kwestionowania przez podmioty rynku finansowego zasadności roszczeń klienta?

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...