bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy dane przechowywane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur są bezpieczne?

Czy dane przechowywane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur są bezpieczne?

Dodano: 2022-09-23
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśla, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) działa prawidłowo. Jest on na bieżąco monitorowany przez MF, a dane zawarte w fakturach są bezpieczne.

Dane w ramach KSeF oraz komunikacja są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych poziomach dostępności. W celu uwierzytelnienia należy założyć bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, podpisu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmów kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne. W efekcie, dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wycieku danych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadzono konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...