bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Czego dotyczy nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych?

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych?

Dodano: 2022-11-29
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych* wprowadza cyfryzację obowiązków informacyjnych wobec KNF.

Wraz z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi odejście od papierowej formy przekazywania informacji. TFI, fundusze inwestycyjne, likwidatorzy funduszy inwestycyjnych, depozytariusze oraz zarządzający ASI będą realizować obowiązki sprawozdawcze w formie elektronicznej. Dodatkowo znowelizowana ustawa wprowadza możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Domyślną formą wysyłki potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy otwartych będzie forma elektroniczna. Te zmiany wejdą w życie od dnia 27 stycznia 2023 r.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące sprawozdawczości TFI, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w likwidacji zostaną określone w nowym rozporządzeniu. Prace nad projektem rozporządzenia, prowadzone przy udziale Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Rady Banków Depozytariuszy są na etapie konsultacji z Ministerstwem Finansów. Główne zmiany obejmują odejście od sprawozdawczości w formie papierowej oraz uproszczenie i automatyzację raportowania elektronicznego dla raportów okresowych i bieżących.

Projekt powinien trafić do konsultacji w pierwszym kwartale 2023 r.

 

* Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza nowelizację przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...