bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czego dotyczy list intencyjny podpisany przez Grupę PZU i PKN Orlen?

Czego dotyczy list intencyjny podpisany przez Grupę PZU i PKN Orlen?

Dodano: 2022-11-14
Publikator: informacja prasowa

W dniu 9 listopada 2022 r. Grupa PZU i PKN ORLEN podpisały list intencyjny.

Dokument dotyczy możliwości sprzedaży wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na rzecz PZU.

W liście intencyjnym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. udziałów Polskiego Gazu TUW, które jest także właścicielem Polskiego Gazu TUW na Życie.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku to pozwoli ona na wykorzystanie doświadczenia, pozycji lidera rynku i siły kapitałowej Grupy PZU do zapewnienia Grupie PKN ORLEN jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej. Wspomniane także poprzez kontynuację usług świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polski Gaz.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...