bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Cyfrowe usługi w ubezpieczeniach

Cyfrowe usługi w ubezpieczeniach

Dodano: 2016-05-16

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome technologicznie, a co za tym idzie rośnie zainteresowanie narzędziami cyfrowymi. KPMG w swoim raporcie „Jeden klik od ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? Oczekiwania i zachowania konsumentów cyfrowych a skuteczne strategie ubezpieczycieli” podaje, że aż 92% konsumentów cyfrowych korzysta z różnych usług ubezpieczeniowych. Z tego względu zakłady ubezpieczeń coraz chętniej przechodzą na cyfrowe relacje z klientem. Według prognoz, dopiero w 2020 r. konsumenci cyfrowi będą dominującym segmentem klientów na polskim rynku.

Branża ubezpieczeniowa stoi daleko w tyle np. za bankowością jeśli chodzi o dostęp do kont online czy urządzeń mobilnych. Choć ulega to bardzo szybkim zmianom, niewiele zakładów ubezpieczeń oferuje dostęp do swoich produktów przez internet.

Według danych KPMG około 30% ubezpieczonych liczy na kontakt z ubezpieczycielem przez internet. Część z nich oczekuje również większej i lepszej funkcjonalności obsługi polisy online. Konsumenci poza dostępem do konta online, chcieliby mieć możliwość zakupu polisy, zgłoszenia szkody czy przedłużenia wygasającej polisy. Z danych KPMG wynika, że ponad połowa badanych odpowiedziała, iż takie konta ułatwiłby samoobsługę swojej polisy. To wszystko skłania ubezpieczycieli do wdrażania coraz nowocześniejszych rozwiązań cyfrowych.

Z danych z ubiegłego roku wynika, iż wśród 10 największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce jedynie połowa oferowała takie rozwiązania. We Francji i w Niemczech oferowali je wszyscy najwięksi ubezpieczyciele.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...