bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
CUK: Ubezpieczenia OC kupują mężczyźni

CUK: Ubezpieczenia OC kupują mężczyźni

Dodano: 2016-04-01

Multiagencja CUK Ubezpieczenia na podstawie samodzielnie zebranych danych przedstawiła raport dotyczący posiadaczy polis OC. Pierwszy wniosek, jaki wysuwa się z danych, to znacznie większy odsetek mężczyzn w grupie posiadaczy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (76 %; dane na rok 2015).

Wydatki związane z zakupem ubezpieczenia samochodowego pozostają wciąż domeną mężczyzn. Natomiast zupełnie inaczej wyglądają proporcje, jeśli chodzi o ubezpieczenia dodatkowe oraz ubezpieczenia majątkowe – mówi Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.

Inaczej tendencja kształtuje się w przypadku ubezpieczeń łączonych: OC z polisami Autocasco. Wśród konsumentów takich produktów kobiety stanowią około 30 %. Kobiety także coraz chętniej sięgają po ubezpieczenia majątkowe. W 2014 r. co 4. posiadaczem polisy ochronyj mienia była kobieta, a w poprzednim roku ten odsetek wynosił już 43 % wszystkich ubezpieczonych od szkód majątkowych.

Kuczwalski uważa, że zmiany trendów w przystępowaniu do umów ubezpieczenia wynikają z rozszerzenia oferty produktowej zgodnie z oczekiwaniami klientów, a w tym przypadku klientek.

– Tego typu polisy gwarantują pomoc Assistance w razie zatankowania niewłaściwego paliwa oraz pokrywają m.in. koszty taksówek po zaistniałym wypadku drogowym czy nawet operacji plastycznej w przypadku poważnych obrażeń ciała – dodaje.

źródło: CUK Ubezpieczenia, cuk.pl

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...