bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
CSR W UBEZPIECZENIACH: TU Europa

CSR W UBEZPIECZENIACH: TU Europa

Dodano: 2017-07-12

„Za nieodłączny element swojej obecności na rynku uznajemy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu w poszanowaniu otoczenia to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Dzięki podejmowanym działaniom chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad swojej obecności” – czytamy na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa o działalności CSR spółki.

TU Europa należy od sierpnia 2012 r. do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Jest to projekt realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest pomoc spółkom we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Program jest realizowany poprzez upowszechnianie narzędzi i standardów corporate responsibility oraz opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu i Podręcznika dot. wdrażania strategii CR. Do Koalicji należy kilkadziesiąt firm. W jej skład oprócz wrocławskiego towarzystwa ubezpieczeń wchodzi jeszcze jeden podmiot z branży ubezpieczeniowej – PZU.

W zakresie budowania zaufania i kształtowania zasad etycznych w biznesie, TU Europa wdrożyła Kodeks Etyki. Pomaga on w nawiązywaniu właściwych relacji wewnątrz organizacji jak też jej stosunkach z otoczeniem, zwłaszcza klientami i partnerami. TU Europa podejmuje działania mające na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji swoich partnerów biznesowych, organizując dla nich szkolenia i warsztaty, które odbywają się także przez stworzoną specjalnie w tym celu platformę e-learningową. Ponadto, towarzystwo jest od kilku lat współorganizatorem Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego (obecnie: Europejskie Forum Insurtech) – miejsca wymiany doświadczeń polskiego sektora finansowego.

W organizacji działa wolontariat pracowniczy, w ramach którego przygotowywane są paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z ubogich rodzin – łącznie przekazano w ten sposób aż 130 prezentów. TU Europa od kilku lat włącza się również w akcję „Szlachetna Paczka”. Natomiast pracownicy z tzw. grupy „Nadaktywni” regularnie angażują się w charytatywne biegi sztafetowe i inne wydarzenia sportowe. Za każdy start w zawodach Grupa Europa wpłaca określoną sumę pieniędzy na konto Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Warto wspomnieć też, że ubezpieczyciel od kilkunastu lat jest sponsorem tygrysa sumatrzańskiego z wrocławskiego zoo o imieniu Tengah.

Spółka wiele uwagi poświęca również rozwojowi osobistemu swoich pracowników. Umożliwia im uczestnictwo w realizacji innowacyjnych projektów i zadań. Współorganizuje szkolenia i warsztaty podnoszące ich kompetencje, a także współfinansuje studia podyplomowe czy udziela wsparcia w przygotowywaniach do egzaminów. W organizacji funkcjonuje też program rozwojowy: Akademia Tygrysa. Stanowi on rodzaj inkubatora nowych i strategicznych pomysłów. Jego celem jest pobudzenie pracowników do strategicznego myślenia, innowacyjności i kreatywności oraz rozwijania pracy projektowej. 

W siedzibie TU Europa odbywa się zbiórka plastikowych nakrętek. Dochód uzyskany ze skupu tego surowca jest przekazywany na rzecz potrzebujących, szczególnie osób spokrewnionych z pracownikami zakładu ubezpieczeń znajdującymi się w trudnej sytuacji. Spółka realizuje wymagania ochrony środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań biurowych i odpowiednią utylizację odpadów.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...