bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
CSR W UBEZPIECZENIACH: SKOK Ubezpieczenia

CSR W UBEZPIECZENIACH: SKOK Ubezpieczenia

Dodano: 2017-07-18

Strategia CSR SKOK Ubezpieczenia obejmuje kilka obszarów. Towarzystwo działa przede wszystkim w obszarze ochrony środowiska naturalnego, wspierania społeczności lokalnej i przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka i pracownika.

Zakład ubezpieczeń przyjął i zobowiązał się przestrzegać postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 2012 r. towarzystwo włączyło się w realizację projektu Global Compact, zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana w 2000 r. Jej celem jest nakłonienie przedsiębiorstw do respektowania w swoich organizacjach praw człowieka, ochrony środowiska, standardów pracy i przeciwdziałania korupcji.

Spółka aktywnie angażuje się także w życie społeczności lokalnej. SKOK Ubezpieczenia włączyło się w organizację Pikniku Dziękczynienia w Rodzinie, wspierając go finansowo. SKOK Ubezpieczenia również było jednym z fundatorów lokalnego Finału WOŚP.

Z inicjatywy towarzystwa w 16 powiatach miała miejsce akcja „Zaopiekuj się książką”. Jej celem było zachęcenie mieszkańców do częstszego czytania. Zakład ubezpieczeń zachęcał do pozostawiania książek w miejscach publicznych, np. na ławkach lub przystankach autobusowych, tak aby mogli do niej zajrzeć kolejne osoby. W ramach wydarzenia SKOK Ubezpieczenia zakupił ponad 10 tys. książek, naklejając na nie zachęty do przekazania książki dalej – znajomemu lub publicznej bibliotece.

Również towarzystwo wsparło organizowaną przez wydawnictwo Zysk i Spółka inicjatywę „Lato z książką”. Opierała się ona na spotkaniach czytelników z autorami książek, które odbywały się w porcie jachtowym w Łebie.

Do działań wolontariackich są zachęcani także pracownicy towarzystwa, którzy pomagają w przygotowaniach i zbiórce paczek świątecznych dla dzieci przebywających w hospicjum.

Spółka zaangażowała się także w konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Towarzystwo angażuje się w edukację młodszych dzieci. W tym celu zostały przygotowane książeczki, zawierające informacje o zachowaniu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, np. przemieszczając się po ulicy, w kontaktach z nieznajomymi lub podczas korzystania z Internetu. 

Promocja bezpiecznych zachowań odbywa się także w ramach corocznej akcji „Bezpieczne wakacje”, budowy przenośnego miasteczka ruchu w Tychach czy lekcji dla uczniów poświęconej zasadom bezpieczeństwa.

SKOK Ubezpieczenia podejmuje działania zgodne z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Spółka ogranicza zużycie zasobów naturalnych – wody i prądu. Także prowadzi recykling odpadów, wykorzystując je do ponownego użycia.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...