bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
CSR W UBEZPIECZENIACH: PZU

CSR W UBEZPIECZENIACH: PZU

Dodano: 2017-07-19

Grupa PZU jest największą spółką ubezpieczeniową w Polsce. W związku z tym może sobie pozwolić na realizację wielu rozbudowanych projektów CSR jak tez sponsoring największych imprez sportowych i instytucji kultury. Projekty podejmowane przez PZU można podzielić na cztery obszary: kultura, sport, promocja bezpieczeństwa i eksperckość. 

Grupa zabiega o przestrzeganie opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”. Oprócz tego w organizacji został stworzony własny zbiór wartości i zasad etycznych, który kształtuje kulturę organizacyjną zakładu ubezpieczeń. Wytyczne zostały zawarte w dokumencie „Dobre praktyki PZU”.

PZU, w ramach podejmowanych działań na rzecz dbania o dziedzictwo narodowe, objął mecenatem kilka najważniejszych obiektów kultury: Galeria XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki Opery Narodowej, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

Działania eksperckie podmiotu polegają na występowaniu na prestiżowych konferencjach biznesowych i gospodarczych. Od kilku lat zakład ubezpieczeń jest partnerem Forum Ekonomicznego, międzynarodowego spotkania przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które od 26 lat odbywa się w Krynicy-Zdroju. Spółka także zaangażowała się w przygotowania Forum Cybersec – konferencji poświęconej bezpieczeństwu cyfrowemu oraz Kongresu ImpactCEE – wydarzeniu skupionemu wokół zagadnień nowej gospodarki.

Polski zakład ubezpieczeń mocno działa również w zakresie prewencji wypadkom. Grupa prowadzi akcję Niestraszki PZU, w ramach której uczy dzieci bezpiecznych zachowań. Podejmuje także współpracę z GOPR, Policją czy Strażą Pożarną, włączając się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie wypadkom. Zakład ubezpieczeń współfinansuje też specjalistyczne kursy zawodowe dla pracowników służb publicznych.

PZU jest znane ze sponsoringu imprez biegowych. Grupa jest tytularnym partnerem wielu zawodów. Należą do nich: PZU Maraton Warszawski i PZU Półmaraton Warszawski, PZU Cracovia Maraton, PZU Caracovia Półmaraton Królewski, PZU Bieg Trzech Kopców. Ponadto, spółka sponsoruje Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Onko-Olimpiada.

W ramach Grupy PZU od 2004 r. działa Fundacja PZU, która obsługuje działalność filantropijną zakładu ubezpieczeń. „Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – podano na stronie organizacji.

Fundacja prowadzi programy dotacyjne dla organizacji pozarządowych: „Z Fundacją PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, „Fundacja PZU z kulturą”, a także przeznacza dotacje poza konkursami. Organizuje i wspiera też wolontariat pracowniczy oraz wolontariat rodzinny PZU, w którym do pomocy innym mogą włączyć się także członkowie rodzin pracowników PZU. Oprócz tego w spółce działa wolontariat kompetencyjny, wolontariat promujący zdrowy i aktywny tryb życia. Fundacja zajmuje się też organizacją szkoleń dla liderów wolontariatu oraz przygotowuje konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...