bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
CSR W UBEZPIECZENIACH: METLIFE

CSR W UBEZPIECZENIACH: METLIFE

Dodano: 2017-07-27

Fundacja MetLife powstała w 1976 r., aby kontynuować długą tradycję zaangażowania społecznego firmy. Obecnie fundacja koncentruje się na działaniach na rzecz włączenia finansowego, w skali globalnej jak też w krajach, w których jest obecny amerykański ubezpieczyciel.

Na polskim rynku Fundacja wspiera działania CSR MetLife we współpracy z lokalnymi fundacjami i organizacjami charytatywnymi.

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zostały opisane inicjatywy podjęte przez MetLife w 2016 r. Towarzystwo zostało docenione za podejmowane działania w kategorii: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Raport opisuje współpracę MetLife z Fundacją ZACZYN, Fundacją Porozumienie Bez Barier i Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich” i wspólnych działaniach skupionych na potrzebach osób starszych. W ramach współpracy zrealizowano szkolenia poszerzające kompetencje cyfrowe, uruchomiono „Kąciki Babci i Dziadka” w Domach Pomocy Społecznej oraz sfinalizowano program tworzenia grup wsparcia dla osób chorych na Alzheimera.

W MetLife są również organizowane Tygodnie Aktywności Społecznej we współpracy z dwiema organizacjami – Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne i Fundacją Habitat for Humanity. W ramach tej akcji pracownicy towarzystwa – wolontariusze – angażują się w wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej. W 2016 r. i 2017 r. pracownicy MetLife brali udział w organizacji gier i zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, pomagali w adaptacji strychu na mieszkania dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie i włączyli się w prace budowlane w hostelu dla młodych osób po terapii uzależnień.

W 2013 r. MetLife uruchomiło także program LifeChanger. Jego celem jest przygotowanie młodych osób do wejścia na rynek pracy, kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości i świadomego poruszania się po świecie finansów. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracownicy i agenci towarzystwa w ramach wolontariatu, między innymi prowadzą w szkołach zajęcia na temat finansów. Działania w tym obszarze są podejmowane we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Ponadto MetLife w Polsce udzielił wsparcia wielu organizacjom pozarządowym, m.in.: Radzie Pań przy PCK S.O.S., Wioskom Dziecięcym, Fundacji Szachowej, Fundacji Integracja oraz Fundacji Mam Marzenie.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...