bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Concordia unowocześnia produkt Agro

Concordia unowocześnia produkt Agro

Dodano: 2016-10-04

Concordia Ubezpieczenia unowocześnia produkt Agro. Concordia Agro to pakiet ubezpieczeń majątkowych, który poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC. W nowej wersji polisy znalazły się dodatkowe warianty i poszerzone klauzule. Wprowadzono zmiany w OWU, taryfie oraz wytycznych.

Zmiany wprowadzone w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczą m.in. klauzuli szczególnej Agro Dom, gdzie pojawił się wariant skonstruowany na bazie all risks. Ponadto, rozszerzono zakres przedmiotowy w klauzuli dodatkowej ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii o wszystkie rodzaje mikroinstalacji oraz zakres rodzajów ryzyka dla mikroinstalacji usytuowanych na budynkach, co wydatnie zwiększa ochronę dla rolników inwestujących we własne źródła energii. Dodatkowo wprowadzono zmiany porządkujące, upraszczające i korygujące np. modyfikacje definicji stałych elementów budynku, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...