bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Concordia obsługuje 40 proc. rynku ubezpieczeń rolniczych

Concordia obsługuje 40 proc. rynku ubezpieczeń rolniczych

Dodano: 2016-04-06

W roku 2015 Concordia Capital odnotowała zysk netto w wysokości 4,1 mln zł netto. Składka przypisana netto wyniosła 57,8 mln zł, czyli o 3% więcej niż w 2014 roku. Wzrost ten Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych. Początek 2015 r. był dla ubezpieczyciela okresem intensywnych prac związanych z dostosowaniem się do wytycznych KNF dotyczących dobrych praktyk w zakresie bancassurance, w wyniku czego powstał indywidualny produkt życiowy. 

Ubezpieczenia na życie

W minionym roku Concordia wypłaciła 16,9 mln zł świadczeń za ponad 9,4 tys. zdarzeń. Zdecydowana większość wypłat wynikała z tzw. świadczeń prostych, czyli śmierci rodzica lub teścia, urodzenia dziecka oraz pobytu ubezpieczonego w szpitalu. Wartościowo największe świadczenia wypłacone zostały z tytułu śmierci ubezpieczonego (łącznie ponad 4,5 mln zł), śmierci rodzica lub teścia (łącznie blisko 3 mln zł) oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu NNW (łącznie ponad 2,2 mln zł). 

Pokrycie środkami własnymi marginesu wypłacalności, pokrycie środkami własnymi kapitału gwarancyjnego wyniosło odpowiednio 172,8%; 200,7%. Wskaźnik pokrycia aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w spółce życiowej uplasował się na poziomie 135,5%.

Ubezpieczenia rolnicze
Rok 2015 to dla Concordii także kolejny rok utrzymania silnej pozycji w sektorze agro, W ubiegłym roku towarzystwo sprzedało w tym segmencie produkty za łączną kwotę 341,1 mln zł, czyli o 9,6 mln więcej niż w roku poprzednim. 64,9 mln zł (wzrost o 15,7% w stosunku do 2014 r.) stanowiły ubezpieczenia maszyn rolniczych (agrocasco), 154,5 mln zł na uprawy (wzrost o 14,2% w stosunku do 2014 r.). Concordia zapewnia ochronę około 50 tys. rolnikom, łącznie ubezpiecza ponad 1,2 mln hektarów upraw, co stanowi około 40 proc. rynku ubezpieczeń agro w Polsce.  

Szkodowość w ubezpieczeniach agrocasco ukształtowała się na poziomie 68,1% (wobec 50,6% w 2014 r.), upraw 49,9% (w stosunku do 68,8% w 2014 r.). Klienci spółki majątkowej w 2015 r. otrzymali łącznie 154,7 mln zł odszkodowań za 19,7 tys. szkód majątkowych. Ze względu na wyjątkowo upalne lato i brak opadów doszło do zwiększonej ilości niekorzystnych zdarzeń, w tym pożarów maszyn rolniczych. Concordia zlikwidowała 3,2 tys. szkód z udziałem sprzętów rolniczych, za które wypłaciła 34,8 mln zł odszkodowań. Wpłynęło to znacząco na wynik towarzystwa, który wyniósł – 4,3 mln zł. 

Spółka majątkowa zakończyła 2015 r. ze wskaźnikiem pokrycia: środkami własnymi marginesu wypłacalności na poziomie 145,7%, środkami własnymi kapitału gwarancyjnego rzędu 437,2% oraz aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wysokości 163,7%.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...