bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Compensa o ubezpieczeniu dla branży hotelarskiej

Compensa o ubezpieczeniu dla branży hotelarskiej

Dodano: 2017-07-23

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa wskazuje, iż polski rynek turystyczny znajduje się w dobrym momencie. Jednak wraz z liczbą hotelowych gości rośnie ryzyko wystąpienia kosztownych szkód. Dlatego ubezpieczyciel przypomina, że hotelarze mają możliwość ubezpieczenia się zarówno przed roszczeniami niezadowolonych klientów, jak i na wypadek strat związanych z uszkodzeniem lub utratą firmowego mienia.

– Polska jest postrzegana przez krajowych i zagranicznych turystów jako bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzenia urlopu. Oznacza to korzyści dla branży hotelarskiej, ale też wymusza na działających w niej przedsiębiorcach odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu. W parze ze wzrostem liczby gości idzie większy zysk, ale jednocześnie rośnie ryzyko wystąpienia szkód. Trzeba pamiętać, że świadomość ubezpieczeniowa zagranicznych gości jest duża, a polskich coraz wyższa. Klienci znają swoje prawa, a naprawą potencjalnych szkód będą chcieli obciążyć obiekty noclegowe – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

W momencie, gdy na terenie hotelu, agroturystyki, pensjonatu itp. dojdzie do zdarzenia, w którym ucierpi zdrowie klienta lub poniesie on straty na mieniu, to właściciel obiektu jest zobowiązany do naprawienia szkody (odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Jeżeli właściciel hotelu posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności, likwidację większości szkód przejmie na siebie towarzystwo ubezpieczeń. 

– Oprócz tego w kodeksie cywilnym znajduje się przepis (Art. 846. § 1.), zgodnie z którym właściciele hoteli oraz innych baz noclegowych ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości na teren obiektu. Jest, co prawda, kilka wyjątków od tej reguły, ale ubezpieczeniowa praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków klienci mają prawo ubiegać się o rekompensatę. Przykładem takiej sytuacji może być kradzież bagażu z pokoju hotelowego lub części wspólnych obiektu – tłumaczy Damian Andruszkiewicz.

Compensa wskazuje również na drugą kategorię zagrożeń, jakim jest utrata lub zniszczenie mienia wchodzącego w skład majątku hotelu, czyli przede wszystkim ochrona na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Hotelarze mają również możliwość ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej mogą też znaleźć się takie ryzyka jak zniszczenia sprzętu elektronicznego, szyb, przewożonych rzeczy, a także szkody powstałe w wyniku działania wandali.

– Ubezpieczający się właściciele obiektów noclegowych mogą wykupić polisę na wypadek tylko niektórych, samodzielnie wskazanych sytuacji. Ale mogą też ubezpieczyć się w tzw. formule all risks, czyli od wszystkich zdarzeń oprócz konkretnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zauważamy, że ta opcja zyskuje na popularności, bo pozwala za jednym razem objąć właściwie cały katalog ryzyk charakterystycznych dla branży hotelarskiej – dodaje Damian Andruszkiewicz z towarzystwa ubezpieczeń Compensa.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...