bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Cofnięcie odwołania będzie droższe

Cofnięcie odwołania będzie droższe

Dodano: 2017-02-01

Cofnięcie odwołania w zamówieniach publicznych wiązało się dotychczas dla wykonawcy wyłącznie z utratą 10% wpisu od odwołania, o ile cofnięcie to nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Wykonawca nie musiał natomiast zwracać kosztów zastępstwa prawnego dla zamawiającego czy wykonawcy wnoszącego sprzeciw, w razie uwzględnienia odwołania przez zamawiającego.

Te zasady uległy jednak zmianie. Od 24 stycznia 2017 r. obowiązuje bowiem zmienione rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (do odwołań wniesionych przed 24 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe).

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...