bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Co podlega pod interpretację fiskusa?

Co podlega pod interpretację fiskusa?

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dwóch wyrokach (sygn. akt I SA/Po 814/15 i I SA/Po 1633/15) orzekł, że fiskus nie może kwestionować legalności przepisów. Nie odpowiada też na pytania dotyczące własnych uprawnień.

Wyrok z dnia 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1633/15) dotyczył podatnika, który we wniosku o interpretację indywidualną podważał zgodność przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC) z Konstytucją i prawem Unii Europejskiej. Spór dotyczył przepisów, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. Ich celem jest zwalczanie nadużyć podatkowych, polegających na przenoszeniu dochodów do krajów, stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. W rozpatrywanej sprawie podatnik zamierzał założyć spółkę w Hongkongu. Kraj ten znajduje się na liście państw ze szkodliwą konkurencją podatkową. Przedsiębiorca zgłosił do Izby Skarbowej prośbę o wyjaśnienie. Przedsiebiorca uznał, że przepisy o CFC nakładają na niego dodatkowe obowiązki, których nie muszą spełniać inne podmioty, np. zapłatę w Polsce podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz skomplikowane obowiązki dokumentacyjne. Podatnik podniósł, że przepisy o CFC różnicują sytuację podatników, a więc są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości opodatkowania. Ponadto, przytoczył również unijne wartości swobody przedsiębiorczości i przepływu kapitału.

W odpowiedzi na zarzuty, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ograniczyła się tylko do stwierdzenia, że podatnik musi dopełnić obowiązków, które nakłada na niego ustawa. Do kompetencji organu podatkowego nie należy badanie zgodności przepisów z Konstytucją, czy prawem europejskim. Podatnik nie przystał na stanowisko Izby Skarbowej, w którym brakowało odniesień do aktów prawych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, iż gdyby fiskus miał możliwość stwierdzania niezgodności przepisów z aktami prawnymi wyższej rangi poprzez wydanie interpretacji, to podatnicy nie musieliby się do nich stosować, mimo że nie zostałyby uchylone. WSA przypomniał, że podatnik, który uważa, że jego konstytucyjne prawa i wolności zostały naruszone, posiada prawo do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Drugi wyrok z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 814/15) zapadł w sprawie podatnika, który zapytał o możliwość wydania przez organ podatkowy decyzji o jego odpowiedzialności za zaległości podatkowe likwidowanej spółki. Liczył, że fiskus stwierdzi, iż taka decyzja nie może zostać wobec niego wydana, co dawałoby mu ochronę prawną na wypadek wystąpienia ewentualnych roszczeń. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odmówił wydania interpretacji. W opinii fiskusa rozstrzygałaby ona kwestię uprawnień organu podatkowego, co jest niedopuszczalne. Nawet jeśli taka interpretacja byłaby wydana, to jej funkcja ochronna zostałaby wyłączona. WSA w Poznaniu stwierdził, że wydanie interpretacji w tej sprawie nie przesądziłoby o możliwości wydania bądź nie decyzji o odpowiedzialności podatnika za zaległości podatkowe, co zostanie ustalone dopiero w toku postępowania podatkowego.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...