bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Co na temat technologii blockchain sądzi EIOPA?

Co na temat technologii blockchain sądzi EIOPA?

Dodano: 2022-05-10
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Technologia blockchain jest łańcuchem bloków danych, który służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie.

Branża ubezpieczeniowa dostrzega potencjał tego rozwiązania, a tym samym bada możliwość użycia tej techniki po to, by usprawnić swoją działalność. Ubezpieczyciele zauważają również zagrożenia, jakie niesie ze sobą posłużenie się omawianym rozwiązaniem. Natomiast EIOPA zwraca uwagę na to, że wdrożenie blockchain na terenie Europy jest nadal w fazie początkowej, a jej wykorzystanie było dotychczas testowane na dość niewielką skalę.

Urząd podkreśla także, że respondenci doceniają korzyści wypływające z zastosowania blockchain, np. przyspieszenie transakcji oraz obsługi roszczeń, a także obniżenie kosztów operacyjnych. Z drugiej jednak strony podzielają oni pogląd, że zagrożenia występujące w obszarach cybernetycznych i operacyjnych IT dotyczą kwestii, np. nieodpowiedniego przeszkolenia personelu czy zagrożeń wynikających z nieprawidłowego kodowania. Ponadto obawy skupiają się na zrównoważonym rozwoju ze względu na wysokie zużycie energii.

 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...