bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Co dalej ze sprzedażą ubezpieczeń?

Co dalej ze sprzedażą ubezpieczeń?

Dodano: 2016-06-06

Ostatnie zmiany w prawie powodują, że coraz więcej osób zaangażowanych w proces sprzedaży ubezpieczeń zadaje sobie pytanie, w jaki sposób ukształtować model dystrybucji, aby był on zgodny z prawem.

A warto pamiętać, że dzisiaj oferowanie ubezpieczeń odbywa się na wiele sposobów. Począwszy od tradycyjnej sprzedaży przez agenta ubezpieczeniowego, poprzez zaangażowanie brokera, oferowanie ubezpieczeń w modelu grupowym, poprzez kanały bankowe, czy wreszcie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych w modelu direct.

Każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety, i każdy też już jest, lub też wkrótce będzie dotknięty najnowszymi zmianami w prawie. Wystarczy wymienić najnowszą ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kolejne rekomendacje KNF, ustawę o prawach konsumenta, czy wreszcie czekającą na implementację dyrektywę IDD i czekające nas zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

Jako przykład zmian, na które warto zwrócić szczególną uwagę, można wymienić chociażby przepisy nakazujące oferowanie produktów adekwatnych do potrzeb i możliwości klienta. Z jednej strony ten wymóg wynika wprost z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, odnosząc się jedynie do ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, ale z drugiej strony podobny „nakaz” znalazł się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tą ostatnią ustawą, praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, ustalonym na podstawie dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów, lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. W efekcie powstaje pytanie, jakie produkty ostatecznie powinny być oferowane w sposób, który na zakład ubezpieczeń i jego przedstawicieli nakłada obowiązek zadbania o to, aby produkt był adekwatny do potrzeb i możliwości klienta.

Kolejny przykład, to zasady ochrony danych osobowych. Ustawa regulująca te kwestie ma już kilkanaście lat, ale jak się okazuje ciągle nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, co właściwie mogę zrobić z danymi klientów, których obsługuję. Temat okazuje się o tyle ważny, że czekające nas już wkrótce poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę danych osobowych (nowa dyrektywa), znacząco zwiększą ryzyko sankcji (również finansowych), nakładanych na przedsiębiorców, za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Na powyższe pytania, jak też wiele innych, postaramy się odpowiedzieć Państwu już w najbliższą środę (8 czerwca), kiedy to poprowadzimy szkolenie poświęcone dystrybucji ubezpieczeń. Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo pod wskazanym linkiem – http://www.beinsured.pl/szkolenia/

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...