bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Certyfikat „Dobra Polisa” ponownie przyznany dla UNIQA

Certyfikat „Dobra Polisa” ponownie przyznany dla UNIQA

Dodano: 2017-11-27

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mienia za składką płatną miesięcznie, które skierowane jest do lokatorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Odznaczenia w branży ubezpieczeń przyznaje Krajowy Instytut Ubezpieczeń.

UNIQA otrzymała certyfikat za ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie już po raz trzeci. Wyróżnikiem produktu jest to, że składka opłacana jest wraz z miesięcznymi opłatami eksploatacyjnymi i  zaczyna się już od kilku złotych miesięcznie.

Rada Ekspertów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń przyznaje certyfikat od 2002 roku. Celem Rady jest wyróżnienie produktów ubezpieczeniowych, które spełniają ściśle określone i surowe kryteria, a jednocześnie zostają uznane przez Radę za przyjazne ich nabywcom.

– Oceny tego produktu uzyskane w wyniku analiz prowadzonych wedle rygorystycznych kryteriów jakościowych, benchmarkingowych analiz porównawczych oraz analiz poprawności formalno-prawnej, w pełni uzasadniają przyznanie mu certyfikatu „Dobra Polisa” – czytamy w liście prof. Romualda Holly’ego przesłanym do spółki UNIQA.

Eksperci KIU wskazują, że mocną stroną produktu UNIQA są m.in. poprawne i zrozumiale skonstruowane zapisy warunków umowy (OWU, SWU), które nie powinny budzić wątpliwości i sporów interpretacyjnych, szeroki zakres chronionych ryzyk, modularna budowa, pozwalająca na elastyczne dostosowywanie do potrzeb klienta, oraz krótki okres likwidacji szkód.

Certyfikat „Dobra Polisa” to w branży ubezpieczeń znak jakości produktu, który potwierdza jego rzetelną konstrukcję i atrakcyjność dla klienta. Produkt odznaczony tym certyfikatem w szczególności przejawia się: czytelnością i jednoznacznością umowy ubezpieczenia (OWU), dostosowaniem produktu do rzeczywistych potrzeb klienta i warunków polskiego rynku, metodami ustalania wysokości odszkodowania, a także elastycznością produktu i jego ceną. Więcej informacji na temat zasad przyznawania certyfikatów na www.kiu.pl.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...