bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Cała branża mówi jednym głosem. Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków?

Cała branża mówi jednym głosem. Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków?

Dodano: 2017-11-29
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała pełny raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Pokazuje on wpływ branży ubezpieczeniowej na życie jednostki, funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw. Jak udowadnia PIU w raporcie, ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych, chronią 1,7 bln zł majątku spółek i tworzą 225 tys. miejsc pracy. Raport PIU to pierwsze tego typu opracowanie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Potencjał w gospodarce

Ubezpieczenia przede wszystkim oddziałują bezpośrednio na życie pojedynczego człowieka, chroniąc jego zdrowie, życie i majątek. Są też kluczowym składnikiem gospodarki. Jak wynika z raportu, ubezpieczyciele tworzą w Polsce 225 tys. etatów, z czego prawie 200 tys. w branżach innych niż ubezpieczenia, np. w handlu i naprawie pojazdów, finansach oraz nieruchomościach. Powstają one nie tylko dzięki wypłatom odszkodowań, ale także w wyniku m.in. zakupów czy inwestycji dokonywanych przez ubezpieczycieli.

Ochrona domów i mieszkań

Choć na tle krajów Europy Zachodniej skłonność Polaków do ubezpieczania się jest na niskim poziomie, to świadomość zagrożeń dotyczących zdrowia, życia i mienia stale rośnie. W 2016 r. około 60 proc. domów i mieszkań było objętych ochroną od skutków żywiołów. W tym segmencie ubezpieczyciele wypłacili w ubiegłym roku 1,3 mld zł odszkodowań z tytułu pożaru lub wystąpienia katastrofy naturalnej. Dodatkowo wypłacono 1,5 mld zł za m.in. za szkody spowodowane przez grad, mróz oraz kradzieże.

– Bez ubezpieczeń jakość naszego życia spadłaby diametralnie. Przy każdym wypadku losowym musielibyśmy naruszać nasze oszczędności, a spora część tych zdarzeń przewyższa kosztami oszczędności przeciętnego  Polaka tłumaczy Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ochrona życia, zdrowia i emerytury

Jak podaje PIU w raporcie, w 2016 r. 4,5 mln osób otrzymało świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia na życie mają też istotną funkcję w budowaniu oszczędności długoterminowych. ponadto, dzięki ubezpieczycielom 2 mln Polaków może korzystać z prywatnych ubezpieczeń medycznych, zapewniając sobie szybki dostęp do lekarza i nowoczesnej diagnostyki.

– Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczenia to nie tylko istotna część polskiej gospodarki, generująca 225 tys. miejsc pracy, ale też instytucja zaufania publicznego, która pełni istotne funkcje społeczne, które będą coraz ważniejsze wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Ochrona w transporcie i podróży

Najpowszechniejszymi w Polsce ubezpieczeniami są polisy komunikacyjne. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. Z raportu PIU i Deloitte wynika, że Polacy stają się coraz bardziej świadomymi turystami. W 2016 r. koszt wypłaconych świadczeń z polis turystycznych wyniósł ok. 170 mln zł. Kwota ta pokrywała koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych.

Mniejsze ryzyko w prowadzeniu firmy

W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Także w zeszłym roku ubezpieczone było ponad 114 mld zł eksportu polskich firm. Ubezpieczeniem jest też objęte 60 proc. majątku polskich spółek. Suma ubezpieczonego mienia przedsiębiorstw w naszym kraju wynosi 1,7 bln zł.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej PIU oraz na http://dziekiubezpieczeniom.pl/

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...