bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brexit: Nie zmienią się zasady dla kierowców z Polski podróżujących po Wielkiej Brytanii

Brexit: Nie zmienią się zasady dla kierowców z Polski podróżujących po Wielkiej Brytanii

Dodano: 2016-06-28

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zmieni obowiązków kierowców z innych państw przemieszczających się po Wyspach. W dalszym ciągu wystarczy jedynie posiadanie ważnej polisy OC, aby poruszać się po drogach UK.

Powyższa zasada wynika z Porozumienia Wielostronnego, będącego częścią Systemu Zielonej Karty, do którego należą 32 kraje spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz brytyjskie Motor Insurers’ Bureau.

Porozumienie ustala jednakowe zasady dla kierowców pojazdów zarejestrowanych w państwach, będącymi jego sygnatariuszami. Zgodnie z treścią Porozumienia, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu. Kierowcy z pozostałych 16 państw aby wjechać autem na terytorium Wielkiej Brytanii, będą musieli mieć w posiadaniu Zielona Kartę. 

Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych przez nich krajów.

System Zielonej Karty opiera się na dwustronnych umowach między krajami, na mocy których Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (Zielona Karta) uznawany jest przez rządy państw należące do Systemu za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju, bez konieczności wnoszenia dodatkowych formalności i opłat. System Zielonej Karty powstał na mocy Rekomendacji Genewskiej ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorist Against Third Party Risks) z dnia 25 stycznia 1949 r.

Obecnie, do Systemu Zielonej Karty należą prawie wszystkie kraje europejskie oraz kilka państw spoza Europy, np. Iran, Izrael, Maroko, Tunezja. Podstawowymi warunkami przystąpienia do Systemu jest istnienie w państwie, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy. W przypadku polski funkcję tę pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...