bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Branża ubezpieczeniowa świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT

Branża ubezpieczeniowa świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT

Dodano: 2017-09-08

Branża ubezpieczeniowa w ostatnich latach stała się świadkiem szybkich zmian w opodatkowaniu VAT, a to za sprawą orzecznictwa polskich sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz aktywności ustawodawcy zainspirowanej tym orzecznictwem. W szczególności zmiany te widać na tle usług likwidacji szkód i innych usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych.

W dziedzinie podatków dochodowych w krajach Unii Europejskiej od kilku lat dominuje kierunek zmierzający do systemowego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Stąd też również Polska postanowiła nałożyć na przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych nowe obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. W szczególności nowa dokumentacja, w odróżnieniu od dokumentacji wymaganej przez obecnie obowiązujące przepisy, będzie musiała zawierać bardziej szczegółowe wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego na rzecz powiązanego przedsiębiorcy, w tym algorytm tego wyliczenia. Obowiązek dołączenia do dokumentacji kolejnych elementów, np. analizy danych porównawczych lub dokumentacji grupowej, uzależniono od osiągnięcia przez podatnika nowych progów podatkowych.

W celu uzyskania dalszych informacji na powyższe tematy zapraszamy na szkolenie pt. „Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)”, które odbędzie się już 14 września.

Więcej informacji na portalu beinsured w zakładce: Szkolenia i wydarzenia

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...