bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Branża ubezpieczeniowa jest zmęczoną pielęgniarką po 40stce – wyniki diagnozy wizerunku branży

Branża ubezpieczeniowa jest zmęczoną pielęgniarką po 40stce – wyniki diagnozy wizerunku branży

Dodano: 2017-10-08
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

„Ubezpieczyciele są pasywni. Produkty dostarczają korzyści klientom, co stanowi potencjał reputacyjny branży, który nie jest w pełni wykorzystywany. Branża jest postrzegana jako zachowawcza w komunikacji, kanałach dotarcia i procesach obsługi” – takie wnioski płyną z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń dot. wizerunku branży ubezpieczeniowej. Udział w nim wzięli klienci zakładów ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz politycy, dziennikarze i przedstawiciele organów nadzoru. 

5,69 tyle wyniosła ogólna ocena branży ubezpieczeniowej w skali dziesięciopunktowej. Dla porównania, w przypadku banków wyniosła 5,82, branża telekomunikacyjna została oceniona na 5,61, z kolei ZUS zdobył ocenę 3,76.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...