bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Branża leasingowa po I kw. 2016 r.

Branża leasingowa po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-04-21
Publikator: Związek Polskiego Leasingu

Związek Polskiego Leasingu opublikował dane dotyczące wyników branży leasingowej za I kwartał 2016 r. Wynika z nich, że leasingodawcy w tym okresie sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost wartości nowych kontraktów w skali.

Można twierdzić, że początek roku pokazuje trendy obecne wśród przedsiębiorców, w tym wzmożone zainteresowanie finansowaniem swych inwestycji przez firmy leasingowe. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w sektorze finansowania pojazdów i środków transportu ciężkiego, co stanowi 75 proc. wszystkich udzielonych inwestycji.

Wojciech Rybak, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, w komunikacie prezentującym wyniki, poinformował, że „dynamika rynku jest dobrym prognostykiem wyników polskich leasingodawców w 2016r., choć znaczący spadek w segmencie maszyn i urządzeń w kontekście danych o spadku produkcji przemysłowej oraz prezentowanego badania koniunktury może sygnalizować ochłodzenie apetytu inwestycyjnego przedsiębiorstw”.

Największy wzrost odnotował transport ciężki (tj. samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy). Rynek ten wzrósł o ponad połowę, osiągając 33,4 proc. udziału w wartości transakcji leasingowych, która w przeciągu 3 miesięcy nowego roku dla transportu ciężkiego wyniosła 4,3 mld zł.

Równie dobrze przedstawiają się wyniki dotyczące wartości nowych kontraktów. W obszarze pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (5,3 mld zł) branża może poszczycić się 33,6 proc. dynamiką wzrostu, w ten sposób uzyskując 41,4 proc. udziałów na rynku inwestycji leasingowych.

Spadkowe wyniki odnotował obszar maszyn i urządzeń, liczony łącznie z IT, których dynamika wzrostu uplasowała się na poziomie– 8,8 proc. Twórcy zestawienia uważają, że jest to spowodowane niższym finansowaniem udzielanym na maszyny rolnicze i budowlane. Wartość transakcji w tym segmencie wyniosła 3,1 mld zł, co przyniosło im 24 proc. udziału w rynku.

Z raportu wynika też, że osoby odpowiedzialne za sprzedaż w firmach leasingowych spodziewają się zwiększenia ilości kontraktów w II kwartale 2016 r. Wśród przewidywań osób z branży pojawia się także stabilizacja zatrudnienia, podniesienie jakości portfela leasingowego, a także wyższy poziom finansowania dla transportu ciężkiego i pojazdów OSD.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...