bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brakujące ogniwo konsumenckich regulacji

Brakujące ogniwo konsumenckich regulacji

Dodano: 2022-09-01
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Do debaty publicznej powrócił temat regulacji kancelarii odszkodowawczych. Zainteresowani liczą, że dojdzie do uchwalenia ustawy, której prawdziwymi beneficjentami będą poszkodowani. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) działa w tym zakresie już od ponad dekady.

Konieczność uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych PIU podkreślała już w 2011 r., kiedy miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów w tej sprawie.

Działania PIU przez ostatnią dekadę

Izba brała udział w konsultacjach dotyczących ustawowej regulacji rynku kancelarii odszkodowawczych. Podawała też konkretne propozycje rozwiązań. Prace  prowadzono zarówno w ramach Ministerstwa Finansów, Sprawiedliwości, jak i w Sejmie oraz Senacie. Powoływano się na opinie przedstawicieli doktryny prawnej i  opiniowano propozycje do założeń projektu ustawy przedstawione przez Rzecznika Finansowego w 2016 r. W 2018 r. w Senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne dot. kancelarii odszkodowawczych – „Działalność kancelarii odszkodowawczych w Polsce”, współorganizowane przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz PIU. Po nim Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie regulacji opisywanego rynku (nie wiązała się ona z szeroką ingerencją w działalność kancelarii odszkodowawczych). Projekt zakładał regulację punktową, skupioną na relacji klient-kancelaria.

Najważniejsze postulaty

  • Zyskanie przez poszkodowanych pewności, że odszkodowanie trafi bezpośrednio do nich, a nie do doradcy lub osoby działającej w ich imieniu legitymującej się upoważnieniem do dysponowania przyznanym świadczeniem. Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania miałby, według projektu, obowiązek przekazania odszkodowania bezpośrednio poszkodowanemu.
  • Określone kwotowo wynagrodzenie doradcy za dochodzone koszty leczenia i renty, co czyni je niezależnym od uzyskanego w tym zakresie odszkodowania. Poszkodowani mieliby pewność, że wynagrodzenie doradcy nie stanowi znaczącej części odszkodowania.

Brakujące ogniwo regulacji proklienckich

Wiele uregulowań z ostatnich lat, nie tylko w zakresie ubezpieczeń, ma służyć zapewnieniu jednostkom praw i zagwarantowaniu ich bezpieczeństwa. Brakuje jednak ochrony w opisywanym aspekcie. Co ważne, sama Izba nie kwestionuje społecznej roli doradców, gdy pomagają poszkodowanym szybko i sprawnie uzyskać odszkodowanie – w niektórych sytuacjach ich pomoc jest wręcz niezbędna. Ważna jest jednak możliwość podjęcia decyzji przez klienta przy wyborze pośrednika i to, aby ten pierwszy otrzymywał wsparcie podmiotów, których relacje z klientami są uregulowane prawnie.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...