bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Brak związku wyrządzonej szkody z posiadaniem gospodarstwa

Brak związku wyrządzonej szkody z posiadaniem gospodarstwa

Dodano: 2016-06-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt I Ca 169/16) orzekł, że szkoda zaistniała w wyniku upadku ze schodów nie będąca w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego nie podlega OC.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanego w wyniku upadku ze schodów. Mężczyzna wystąpił z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, domagając się kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1 000 zł odszkodowania wraz z odsetkami.

Sąsiadka poszkodowanego mężczyzny poprosiła o posypanie popiołem wjazdu na teren jej nieruchomości. Mężczyzna schodząc do piwnicy, w której przechowywano popiół nastąpił na poluzowaną cegłę w progu schodków, w wyniku czego stracił równowagę i upadł do przodu. Uderzył brodą w ostatni schodek, doznając rany ciętej podbródka, złamania żuchwy, utraty zębów oraz złamania wyrostka kłykciowego. Był hospitalizowany i przeszedł zabiegi operacyjne.

Kobieta posiada gospodarstwo rolne i z tego tytułu zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia rolników. Wiedziała o poluzowanej cegle, jednakże nie podjęła konkretnych działań w celu naprawy schodków.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż w okolicznościach niniejszej sprawy, szkoda jakiej niewątpliwie doznał powód, nie pozostaje w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, gdyż do wypadku doszło w miejscu, które w żaden sposób nie jest wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. W tych warunkach powództwo, mogące znaleźć swą teoretyczną podstawę w treści art. 415 Kodeksu cywilnego, a kierowane przeciwko ubezpieczycielowi nie może być uwzględnione.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...