bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Brak związku wyrządzonej szkody z posiadaniem gospodarstwa

Brak związku wyrządzonej szkody z posiadaniem gospodarstwa

Dodano: 2016-06-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt I Ca 169/16) orzekł, że szkoda zaistniała w wyniku upadku ze schodów nie będąca w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego nie podlega OC.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanego w wyniku upadku ze schodów. Mężczyzna wystąpił z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, domagając się kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1 000 zł odszkodowania wraz z odsetkami.

Sąsiadka poszkodowanego mężczyzny poprosiła o posypanie popiołem wjazdu na teren jej nieruchomości. Mężczyzna schodząc do piwnicy, w której przechowywano popiół nastąpił na poluzowaną cegłę w progu schodków, w wyniku czego stracił równowagę i upadł do przodu. Uderzył brodą w ostatni schodek, doznając rany ciętej podbródka, złamania żuchwy, utraty zębów oraz złamania wyrostka kłykciowego. Był hospitalizowany i przeszedł zabiegi operacyjne.

Kobieta posiada gospodarstwo rolne i z tego tytułu zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia rolników. Wiedziała o poluzowanej cegle, jednakże nie podjęła konkretnych działań w celu naprawy schodków.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż w okolicznościach niniejszej sprawy, szkoda jakiej niewątpliwie doznał powód, nie pozostaje w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, gdyż do wypadku doszło w miejscu, które w żaden sposób nie jest wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. W tych warunkach powództwo, mogące znaleźć swą teoretyczną podstawę w treści art. 415 Kodeksu cywilnego, a kierowane przeciwko ubezpieczycielowi nie może być uwzględnione.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...