bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Brak wypłaty odszkodowania za szkodę w wyniku wybuchu ulicznej lampy

Brak wypłaty odszkodowania za szkodę w wyniku wybuchu ulicznej lampy

Dodano: 2016-10-13
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 6 października 2015 r. (Sygn. akt XII C 75/13) orzekł, że poszkodowany w wyniku wybuchu lampy należącej do gminy nie powinien kierować swoich roszczeń wprost wobec niej.

W rozpoznawanej sprawie małoletni powód, reprezentowany przez rodziców, wniósł o zasądzenie od pozwanej gminy kwoty 150.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną przez chłopca szkodę, wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia chłopiec bawił się z kolegami w parku znajdującym się na terenie pozwanej gminy. Nagle, w sposób nieoczekiwany wybuchła lampa zamontowana w cokole, która uderzyła w twarz i nogi małoletniego powoda. Chłopcy stali wówczas przy tej lampie i rozmawiali, nie spowodowali oni mechanicznego uszkodzenia lampy. W wyniku zdarzenia 10-letni chłopiec doznał obrażeń w obrębie twarzy i uzębienia.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...