bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brak współpracy z organem nadzorczym

Brak współpracy z organem nadzorczym

Dodano: 2022-02-18
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

UODO nałożył na Pactum Poland Sp. z o. o. administracyjną karę pieniężną. Powodem ukarania spółki był brak współpracy z organem nadzorczym, polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań organu.

W celu ustalenia stanu faktycznego sprawy zainicjowanej skargą, UODO zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz udzielnie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. Wysłano cztery wezwania, spółka odebrała tylko jedno, na które nie odpowiedziała.

Według UODO nieudzielenie odpowiedzi na pytania oraz nieodbieranie wezwań stanowi o braku woli do współpracy w ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Co więcej, jest to naruszenie obowiązku zapewnienia organowi nadzorczemu dostępu do informacji.

Zdaniem UODO, podmiot profesjonalnie uczestniczący w obrocie prawno-gospodarczym taki jak spółka Pactum Poland ma świadomość, że jej działanie, polegające na niepodejmowaniu korespondencji nadanej przez organ nadzorczy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.

Nałożona na spółkę kara w wysokości ponad 18 tys. zł została już zapłacona.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie