bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brak współpracy z organem nadzorczym

Brak współpracy z organem nadzorczym

Dodano: 2022-02-18
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

UODO nałożył na Pactum Poland Sp. z o. o. administracyjną karę pieniężną. Powodem ukarania spółki był brak współpracy z organem nadzorczym, polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań organu.

W celu ustalenia stanu faktycznego sprawy zainicjowanej skargą, UODO zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz udzielnie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. Wysłano cztery wezwania, spółka odebrała tylko jedno, na które nie odpowiedziała.

Według UODO nieudzielenie odpowiedzi na pytania oraz nieodbieranie wezwań stanowi o braku woli do współpracy w ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Co więcej, jest to naruszenie obowiązku zapewnienia organowi nadzorczemu dostępu do informacji.

Zdaniem UODO, podmiot profesjonalnie uczestniczący w obrocie prawno-gospodarczym taki jak spółka Pactum Poland ma świadomość, że jej działanie, polegające na niepodejmowaniu korespondencji nadanej przez organ nadzorczy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.

Nałożona na spółkę kara w wysokości ponad 18 tys. zł została już zapłacona.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...