bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brak wskazania nazwy podwykonawcy w ofercie może pozbawić szans wygrania przetargu

Brak wskazania nazwy podwykonawcy w ofercie może pozbawić szans wygrania przetargu

Dodano: 2017-04-12

Od ostatniej dużej nowelizacji ustawy PZP wykonawcy w składanych ofertach muszą podawać nazwy swoich podwykonawców. Z pozoru to tylko jedno z wielu oświadczeń jakie składa wykonawca. Ale w praktyce wypełnienie tego punktu może stanowić źródło poważnych problemów. Gdy pomimo deklaracji korzystania z usług podwykonawcy, wykonawca nie poda nazw podwykonawców, ryzykuje odrzuceniem swojej oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Ewentualne uzupełnienie tej informacji, już po składaniu ofert, może zostać uznane za niedozwoloną zmianę treści oferty. Orzecznictwo KIO odnośnie nowych przepisów nie jest jednolite i nie pomaga wykonawcom. W wyroku z 20 lutego 2017 r. – sygn. akt KIO 236/17, gdzie wykonawca wprost wskazał w formularzu oferta, że na etapie ubiegania się o zamówienie nie zna nazw przyszłych podwykonawców, KIO uznało że zamawiający prawidłowo odrzucił taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. Z kolei w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. – sygn. akt KIO 234/17, Izba uznała, że brak podania nazw podwykonawców nie jest podstawą do odrzucenia oferty.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...