bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Brak odpowiedniej izolacji elektrycznej uzasadnia odpowiedzialność ubezpieczeniową

Brak odpowiedniej izolacji elektrycznej uzasadnia odpowiedzialność ubezpieczeniową

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt I ACa 487/15) orzekł, że szkoła muzyczna w Olsztynie ma zapłacić uczniowi zadośćuczynienie za skutki porażenia go prądem przez niezaizolowany kabel lampki nocnej.

W rozpoznawanej sprawie uczeń państwowej szkoły muzycznej w Olszynie, w czasie roku szkolnego mieszkał w internacie szkolnym. Pewnej nocy uczył się z kolegami w innej sali. Po północy wrócił do swojego pokoju i zamierzał zapalić lampkę nocną, będącą elementem wyposażenia pokoju, aby nie obudzić mieszkającego z nim kolegi przy włączaniu światła górnego. Chłopak po ciemku chwycił wtyczkę swojej lampki nocnej, chcąc ją włożyć do gniazdka elektrycznego. W momencie wetknięcia wtyczki dotknął znajdujących się w pobliżu wtyczki odsłoniętych miedzianych przewodów, w wyniku czego uczeń został porażony prądem. W następstwie wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w obrębie kciuka, palca wskazującego oraz dwóch innych palców lewej dłoni na poziomie 6 procent. Młody muzyk przeszedł długotrwałą rehabilitację, która negatywnie wpłynęła na jego wyniki w nauce oraz cierpiał z powodu nawracających silnych bóli dłoni. Wskutek wypadku pod znakiem zapytania stanęła jego dalsza kariera muzyczna, gdyż poszkodowany nie był w stanie zagrać niektórych utworów, zwłaszcza tych o szybkim tempie tak jak w okresie przed porażeniem prądem.

Zakład ubezpieczeń, w którym instytucja oświaty miała wykupioną polisę OC, odmówił wypłaty odszkodowania, argumentując, że zdarzenie nie powstało w wyniku zawinionego zachowania ubezpieczonego. Spór dotyczył ustalenia, czy można uznać winę po stronie placówki choćby w postaci niedbalstwa, bądź względnie współprzyczyny zdarzenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie odpowiedzialność za zdarzenie przypisał szkole. Wyrok został podjęty na podstawie opinii biegłego z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych, który stwierdził, że lampka nocna była w złym stanie technicznym, miała odsłonięte, niezabezpieczone przewody miedziane w okolicach włącznika i wtyczki. Sąd podkreślił, że mimo że poszkodowany był świadomy niebezpieczeństwa i braku odpowiedniej izolacji kabli, to nie można mu postawić zarzutu niezachowania odpowiedniej ostrożności. W opinii Sądu mieszkaniec internatu był przekonany, że lampki były sprawdzane przez pracowników placówki i pomimo wystających przewodów są bezpieczne w użyciu, skoro kierownictwo szkoły pozwoliło na umieszczenie urządzeń o takim stanie technicznych w pokojach. Sąd wydał wyrok, na mocy którego Skarb Państwa, będący reprezentowany przez szkołę muzyczną, wypłaci 40 tys. zadośćuczynienia poszkodowanemu, a zakład ubezpieczeń 20 tys. zł, co stanowiło maksymalną wysokość sumy gwarancyjnej, jaką stanowiła polisa OC.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał co do zasady wyrok Sądu I instancji. Natomiast zwiększył kwotę odszkodowania od placówki edukacyjnej do wysokości 60 tys. zł.  

Pliki do pobrania

brak_odpowiedniej_izolacji_elektrycznej_uzasadnia_odpowiedzialnosc_ubezpieczeniowa.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...