bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
Brak OC w 2024 – kary rosną i będą rosły

Brak OC w 2024 – kary rosną i będą rosły

Dodano: 2024-01-08
Kategorie:

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nieposiadanie ważnej polisy OC wiąże się z ryzykiem otrzymania kar finansowych, a w 2024 suma za jej brak może przerazić!

Lepiej sprawdzić ważność OC.

Od 1 stycznia 2024 roku posiadacz samochodu osobowego zapłaci karę za przerwę w ubezpieczeniu:

  • Do 3 dni – 1 700 zł
  • Od 4 do 14 dni – 4 240 zł
  • Powyżej 14 dni – 8 480 zł

Natomiast od 1 lipca 2024 roku kary ponownie wzrosną i od tego momentu trzeba będzie zapłacić kwoty w wysokości:

  • Do 3 dni – 1 720 zł
  • Od 4 do 14 dni – 4 300 zł
  • Powyżej 14 dni – 8 600 zł

 

Dlaczego kary wzrastają?

Zwiększenie cen wynika głównie z podwyżki płacy minimalnej, która stanowi bazę do określania wysokości kar. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła, sięgając 4 242 zł brutto, a od 1 lipca wyniosła 4 300 zł brutto. Te zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość opłat za brak aktualnej polisy OC. Szczegółowe informacje dotyczące obliczania kar oraz warunków ich nałożenia można znaleźć w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

 

Co zrobić żeby uniknąć kary?

Najważniejsze jest sprawdzanie ważności polisy OC i wykupienie jej w odpowiednim terminie. Jeśli polisa wygasła i otrzymasz karę, opłacenie jej nie zwalnia z obowiązku wykupienia OC.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...