bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
BOŚ we współpracy z KUKE

BOŚ we współpracy z KUKE

Dodano: 2022-07-08
Publikator: informacja prasowa

Bank Ochrony Środowiska podpisał z KUKE umowę dotyczącą współpracy w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla kredytów udzielanych eksporterom. Wspomniane instrumenty, mając gwarancję Skarbu Państwa, zabezpieczają bankowi do 80 proc. wartości kredytu udzielonego na realizację inwestycji w Polsce.

Zarówno Bank Ochrony Środowiska, jak i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych planują edukować polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości internacjonalizacji działalności oraz wspierać ich w znajdowaniu partnerów handlowych, bądź projektów na rynkach zagranicznych, w których mogą uczestniczyć jako dostawcy lub podwykonawcy.

Z omawianych gwarancji skorzystać mogą przedsiębiorstwa będące już eksporterami lub finansujące w BOŚ swoje inwestycje krajowe, mające dopiero generować eksport. Wobec tego:

– projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów z tych samych wybranych okresów;

– lub inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport.

Gwarancją może być zabezpieczone do 80 proc. kredytu, którego kwota nie może być niższa niż pięć mln zł.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie