bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
BOŚ Bank, rynek finansowy i COVID-19

BOŚ Bank, rynek finansowy i COVID-19

Dodano: 2020-03-31

BOŚ Bank przygotował dla red. beinsured.pl odpowiedzi na pytania dot. pandemii COVID-19 i jej wpływu na rynek finansowy i funkcjonowanie organizacji.

  1. Jakie procedury i wewnętrzne rozwiązania wdrożyła Państwa organizacja w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego?

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o dobro i zdrowie pracowników oraz klientów, w Banku Ochrony Środowiska powołano Sztab Kryzysowy Banku. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie rozwoju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce i szybkie reagowanie na zmiany. W banku podjęto już szereg działań, stopniując ich zakres oraz intensywność wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Są to na bieżąco wysyłane komunikaty do pracowników, przypominające o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Placówki oraz centrala banku zostały wyposażone w środki antybakteryjne, które mogą podnieść skuteczność w walce z wirusem. W widocznych miejscach  wywieszono instrukcje, jak skutecznie myć ręce i plakaty informujące, co robić w przypadku podejrzenia zakażenia. Pracownicy zostali również poinformowani o możliwości pracy zdalnej, zasad jej przyznawania, a także przysługującym zasiłku opiekuńczym. Uruchomiono dla nich specjalną infolinię wewnętrzną.  Godziny pracy naszych placówek zostały skrócone. Czynne są od godz. 10:00 do godz. 15:00.

  1. Jak pandemia wpłynie na rynek finansowy w Polsce?

Pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie poskutkowało wzrostem awersji do ryzyka na globalnym rynku finansowym i w efekcie spadkiem popytu na bardziej ryzykowne aktywa finansowe. Skutkuje to m.in. obserwowanymi silnymi spadkami notowań na rynkach akcji, w tym WIG, osłabieniem kursu złotego oraz silnym wzrostem zmienności notowań aktywów.

  1. Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw może wywołać aktualna sytuacja?

Firmy muszą dostosować się do nowej sytuacji – w większości oznacza to dostosowanie się do osłabienia popytu, nie można wykluczyć czasowego wygaszania produkcji (to ma już miejsce w motoryzacji), oczywiście w przypadku sytuacji handlu i części usług (obowiązkowy przestój związany z obostrzeniami np. dot. zamknięcia galerii handlowych). Generalnie jako trwały efekt epidemii będzie potrzebna trwała zmiana organizacji pracy – praca rotacyjna, bez styczności zmian ze sobą, dodatkowe zabezpieczenia (np. maski, rękawiczki w celu niezarażania innych osób chorych bezobjawowych), zmiany w firmie (inwestycje w systemy bezdotykowe – drzwi itp.). Należy się przygotować, że te zmiany organizacji pracy będą obowiązywać przez kilka kwartałów.

  1. Jakie rozwiązania wspierające rynek finansowy powinien wdrożyć rząd w związku z pandemią?

W naszej ocenie póki co, działania zaproponowane i wdrożone dot. sektora finansowego wydają się wystarczające, w tym te zaproponowane przez Narodowy Bank Polski czyli dostarczanie płynności finansowej przez operacje repo, obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej, podwyższenie stopy oprocentowania rezerwy obowiązkowej, deklaracja umożliwienia pozyskania kredytu wekslowego przez banku, a także te przedstawione przez Ministerstwo Finansów –  uchylenia obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka systemowego – tj. redukcja stopy bufora z 3% ekspozycji narażonych na ryzyko do 0%.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...