bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Blisko 300 tysięcy reklamacji w sektorze ubezpieczeniowo-emerytalnym

Blisko 300 tysięcy reklamacji w sektorze ubezpieczeniowo-emerytalnym

Dodano: 2022-04-08

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie za 2021 rok. Jak czytamy, klienci instytucji finansowych zgłosili w minionym roku ponad 2008 tys. reklamacji. 298,8 tys. stanowiły reklamacje klientów podmiotów z sektora ubezpieczeniowo-emerytalnego.

Podmioty z sektora ubezpieczeniowo-emerytalnego rozpatrzyły zdecydowaną większość zgłoszeń, bo aż 96,4 proc. Uznały zaś 75 213 z nich. Na drogę sądową klienci firm wspomnianego segmentu skierowali prawie 29,6 tys. roszczeń, dających razem kwotę 631,81 mln zł. Podczas postępowania sądowego zawarto 7652 ugód. Prawomocnych orzeczeń wydanych przez sądy było 19,61 tys. Łączna kwota, na którą opiewały wyniosła 195.29 mln zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...