bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE

Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała dane kwartalne rynku OFE w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE. Dane finansowe obejmują: informacje o portfelach inwestycyjnych funduszy, wartości jednostek rozrachunkowych oraz stopy zwrotu, a także bilanse, rachunki zysków i strat otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych. Informacje o członkostwie w otwartych funduszach uwzględniają dane o liczbie członków, zmianach członkostwa, które miały miejsce w danym kwartale oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpłynęły do funduszy. Dane podawane są w ujęciu szczegółowym – tj. dla poszczególnych podmiotów. 

Większość informacji liczbowych o działalności otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych pochodzi ze sprawozdań finansowych przekazywanych do KNF przez nadzorowane podmioty. Informacje te zamieszczane są w publikacji w formie zgodnej z układem dokumentów sprawozdawczych. W Biuletynie prezentowane są dane dzienne oraz kwartalne pochodzące ze sprawozdań niezaudytowanych. Informacje kwartalne i miesięczne o członkostwie w otwartych funduszach oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE pochodzą z ZUS. Dane o członkostwie w funduszach są zgodne z zapisami w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS. 

Z Biuletynem Kwartalnym można zapoznać się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_kwartalne/dane_kwartalne_ofe.html

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...