bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury na niezmienionym poziomie

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury na niezmienionym poziomie

Dodano: 2016-06-27
Publikator: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, nie zmienił swojej wartości w czerwcu, od początku roku oscyluje wokół 160 pkt – ogłoszono w komunikacie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

„Spośród ośmiu składowych wskaźnika w czerwcu br. trzy wzrosły w stosunku do wartości sprzed miesiąca, trzy nie zmieniły się i dwie uległy pogorszeniu. Poprawa tych składowych, które w tym miesiącu działały w kierunku poprawy koniunktury, była bardzo umiarkowana” –przekazano w komunikacie.

W analizach czerwcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem poprawiły się wskaźniki dotyczące tempa napływu nowych zamówień do sektora przetwórstwa przemysłowego. Zwiększyły się zamówienia od zamawiających z zagranicy. Związane to jest z osłabieniem złotego. W przypadku zamówień na polskim rynku ich liczba od II połowy 2015 r. nie zmieniła się.   

„Dzięki nieco wyższym niż przed miesiącem zamówieniom, poprawiły się również oceny na temat stanu finansów firm. Poprawa jest niewielka i znacznie poniżej swego ostatniego szczytu z marca br. Dotyczy głównie przedsiębiorstw największych, zatrudniających powyżej 250 pracowników i wynika głównie ze skrócenia czasu realizacji zobowiązań finansowych wobec tych firm. Im mniejsza firma, tym większe problemy finansowe oraz wydłużający się okres zapłaty zaległych faktur” – wyjaśnia BIEC.

„Wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych niewiele wzrosła w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Jednak od początku roku pogorszała się, co prawdopodobnie będzie miało istotny wpływ na konkurencyjność polskiej oferty handlowej. Dopóki złoty osłabia się, negatywne skutki niższej konkurencyjności niweluje kurs walutowy. Z chwilą odwrócenia tego trendu, pogarszająca się wydajność pracy może zagrozić naszej pozycji eksportowej” –podano w komunikacie.

W stosunku do maja nie zmieniły się ogólne nastroje menedżerów przedsiębiorstw. Zdecydowana większość z nich nie spodziewa się ani zdecydowanej poprawy, ani gwałtownego pogorszenia. Jak wynika z analizy sytuacja taka utrzymuje się już blisko dwa lata.

Natomiast dwie składowe wskaźnika, które działały w kierunku jego spadku, to zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów oraz wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG.

„Od początku ubiegłego roku konsumenci nie wykazują zainteresowania kredytem bankowym dla realizacji swych potrzeb konsumpcyjnych. Być może jest to konsekwencją niekorzystnej relacji pomiędzy oprocentowaniem kredytów a tempem poprawy dochodów gospodarstw domowych. Od blisko roku oprocentowanie nowych kredytów konsumpcyjnych rośnie szybciej niż tempo dochodów z wynagrodzeń pracowniczych”.

Podsumowując, od początku roku zmiany wskaźnika są bardzo niewielkie, co przemawia za stabilizacją tempa wzrostu gospodarki na dotychczasowym poziomie, bez większych szans na wyraźne przyspieszenie.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...