bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
BGK rozszerza inicjatywę 3W

BGK rozszerza inicjatywę 3W

Dodano: 2022-09-07
Publikator: informacja prasowa

Do obszaru 3W – grupy organizacji, które Bank Gospodarstwa Krajowego integruje w swojej inicjatywie 3W: woda, wodór, węgiel – dołączają nowe podmioty.

W gronie sygnatariuszy listów intencyjnych znalazły się: AVL, COMPREMUM S.A., EcoEnergyH2, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Moratex, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Wodociągi Leszczyńskie), NDI Energy i Polska Grupa Wodorowa. Wymienione podmioty prowadzą działalność skupiającą się na obszarach wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych oraz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele organizacji połączyli siły z BGK, a tym samym zajęli się upowszechnianiem idei 3W. Ponadto będą wspierać się w realizacji projektów dotyczących zasobów kluczowych dla zrównoważonego rozwoju Polski.

Na chwilę obecną dwadzieścia podmiotów, które działają w przynajmniej jednym z trzech obszarów – wodzie, wodorze i węglu – podjęło decyzję o dołączeniu do świata 3W.

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na trzech kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu. Inicjatywa wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...