bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
BGK rozszerza inicjatywę 3W

BGK rozszerza inicjatywę 3W

Dodano: 2022-09-07
Publikator: informacja prasowa

Do obszaru 3W – grupy organizacji, które Bank Gospodarstwa Krajowego integruje w swojej inicjatywie 3W: woda, wodór, węgiel – dołączają nowe podmioty.

W gronie sygnatariuszy listów intencyjnych znalazły się: AVL, COMPREMUM S.A., EcoEnergyH2, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Moratex, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Wodociągi Leszczyńskie), NDI Energy i Polska Grupa Wodorowa. Wymienione podmioty prowadzą działalność skupiającą się na obszarach wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych oraz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele organizacji połączyli siły z BGK, a tym samym zajęli się upowszechnianiem idei 3W. Ponadto będą wspierać się w realizacji projektów dotyczących zasobów kluczowych dla zrównoważonego rozwoju Polski.

Na chwilę obecną dwadzieścia podmiotów, które działają w przynajmniej jednym z trzech obszarów – wodzie, wodorze i węglu – podjęło decyzję o dołączeniu do świata 3W.

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na trzech kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu. Inicjatywa wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie