bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
„Bezpieczne M” od Banku BNP Paribas

„Bezpieczne M” od Banku BNP Paribas

Dodano: 2022-11-08
Publikator: informacja prasowa

W minionym miesiącu Bank BNP Paribas wprowadził do swojej oferty nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych – „Bezpieczne M”. Stanowi ono ochronę od wszelkich ryzyk w podstawowym wariancie ochrony.

„Bezpieczne M” to ubezpieczenie, które jest kompleksowym zabezpieczeniem domu lub mieszkania wraz z jego wyposażeniem. Jest oferowane w formule ochrony od wszystkich ryzyk, z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dostępne jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroniące właściciela polisy i członków jego rodziny w Polsce bądź na całym świecie. Zainteresowany może także wybrać pakiet z ochroną Home Assistance obejmującą wizyty specjalistów w przypadku domowych awarii, a nawet pokrywającą koszty wizyt lekarskich dla domowników nieruchomości objętej ochroną.

Co ciekawe, pakiety „Bezpieczne M” pozwalają na ochronę domu, mieszkania, a także sprzętów i wyposażenia zgromadzonych nie tylko w mieszkaniu lub domu, ale także poza nim.

Szczegółowe zasady ochrony, zakres i wyłączenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych pod następującym adresem: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia-bezpieczne-m.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...