bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Będzie komisja śledcza w sprawie SKOK-ów?

Będzie komisja śledcza w sprawie SKOK-ów?

Dodano: 2016-07-19

Posłowie z partii Nowoczesna złożyli w Sejmie projekt uchwały mający na celu powołanie komisji śledczej do spraw SKOK. Zdaniem projektodawców, doszło do znaczących nieprawidłowości w zarządzaniu tymi instytucjami finansowymi. Ponadto, politycy chcą sprawdzić powiązania członków Prawa i Sprawiedliwości z kasami.

Na inicjatywę posłów Nowoczesnej, jak sami wskazują, miały wpływ doniesienia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu i zarządzaniu spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, na które wskazują organy nadzoru. Dla przykładu w ostatnim raporcie Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że SKOK-i posiadają bardzo niski udział kapitału własnego. Zgodnie z ustawowym minimalnym poziomem powinno to być 8 proc, podczas gdy mediana wynosi 4 proc. Wynika z tego, że SKOK-i dysponują pożyczonym kapitałem na prowadzenie swojej działalności.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...