bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Będą sankcje dla zarządców i pośredników nieruchomości za brak OC

Będą sankcje dla zarządców i pośredników nieruchomości za brak OC

Dodano: 2016-06-23

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wśród zmian pojawił się ważny zapis dotyczący ubezpieczeń.

Najważniejszą zmianą, jaką chce wprowadzić ministerstwo jest przywrócenie poprzedniej definicji pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Obowiązywała ona w poprzednim brzmieniu ustawy sprzed nowelizacji, która nastąpiła dwa lata temu. W aktualnej ustawie brak jest definicji pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami co przysparza wiele problemów i trudności, chociażby w uznaniu danej czynności za związana z zarządzaniem lub pośrednictwem.

Projekt zakłada wprowadzenie sankcji za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Informacje o ubezpieczeniu będą musiały znaleźć się w umowach zawieranych z pośrednikami i zarządcami nieruchomości. W przypadku niezamieszczenia wymaganych informacji dotyczących ubezpieczenia w umowie pośrednictwa, tj. numer umowy ubezpieczenia, nazwa zakładu ubezpieczeń, okres objęty ochroną, umowa ta będzie traktowana za nieważną.

Powyższy zapis wynika z sygnałów z rynku. Dosyć częste są przypadki zaniechania przez osoby trudniące się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami obowiązku posiadania obowiązkowego OC. Zdaniem twórców nowelizacji, jest to związane z brakiem sankcji. Stąd nowy zapis ma kontrolować i zmuszać pośredników i zarządców do przestrzegania nakazu.

Pośrednicy i zarządcy nieruchomości będą musieli zamieszczać w operacie szacunkowym dane o ubezpieczeniu OC rzeczoznawcy majątkowego – twórcy wyceny nieruchomości. Również, w tym przypadku brak wymaganych informacji będzie skutkował nieważnością dokumentu.

Ponadto, w projekcie pojawiły się zapisy umożliwiające zawieranie umów pośrednictwa i zarządzania w formie elektronicznej. Nowelizacja uściśla także kary dyscyplinarne nakładane na rzeczoznawców.  

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...