bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Banking Forum & Insurance Forum

Banking Forum & Insurance Forum

Dodano: 2022-11-03

W dniach 25 i 26 października br. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum. Podczas wydarzenia, które zgromadziło niemal pół tysiąca uczestników, eksperci sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce przedstawili liczne prezentacje dotyczące tego tematu.

Podczas dyskusji inauguracyjnej specjaliści omówili stan polskiej gospodarki  funkcjonującej w rzeczywistości wojenno-inflacyjnych. Skomentowali, np. stabilność europejskiego systemu finansowego, wpływ sytuacji geopolitycznej na sektor finansowy oraz bezpieczeństwo i rentowność sektora bankowego ze względu na wojnę i inflację.

W czasie kolejnego panelu dyskusyjnego oceniano zdolność sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego do finansowania gospodarki w latach 2023-2025. Rozważano zagadnienia: możliwość finansowania gospodarki przez banki, zmienność rynku finansowego i kapitałowego, udział sektora ubezpieczeniowego w zapewnieniu kapitału dla rozwoju firm oraz inwestycji, a także wyzwania banków w finansowaniu transformacji sektora energii. Omówiono także temat cyfrowej dojrzałości instytucji finansowych.

Z kolei drugi dzień wydarzenia został podzielony na dwie części: bankową i ubezpieczeniową. Pierwsza z nich dotyczyła rozwoju banków i strategii technologicznych dla banków, a także kluczowych kwestii odnośnie zapewniania cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowym.

Natomiast w ramach ścieżki ubezpieczeniowej dyskusję rozpoczęto od omówienia wyzwań rynku ubezpieczeń. Odniesiono się m.in. do oddziaływania czynników zewnętrznych na sytuację sektora ubezpieczeniowego, zmiany w popycie i podaży na ubezpieczenia czy scenariuszy rozwoju sektora ubezpieczeń. Skomentowano także kwestie dotyczące świadomości emerytalnej w zarządzaniu ryzykiem starości.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia był portal beinsured.pl

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...