bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Banki przewidują spadki w 2016 r.

Banki przewidują spadki w 2016 r.

Dodano: 2016-03-25
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła wśród wszystkich banków działających w Polsce badanie dotyczące ich przewidywań na rok 2016. Wyniki potwierdzają, że zgodnie z przypuszczaniami ekonomistów, instytucje bankowe spodziewają się spadku swoich zysków o około 10 proc., a czterem podmiotom grozi nawet strata. Jako przyczynę negatywnych prognoz wymienia się m. in. nałożenie podatku od aktywów.

Należy przypomnieć, że instytucje bankowe zakończyły rok 2015 z wynikami finansowymi niższymi o 18 proc. względem 2014 roku. Wygląda na to, że możemy mówić o kształtującej się tendencji spadkowej w sektorze bankowym.

źródło: KNF

Z 37 przebadanych banków 4 z nich przewidują ujemny wynik finansowy. Pomimo, że KNF nie podał ich firm, to można sądzić, że takie prognozy dotyczą: Getin Noble Bank i BOŚ Bank, które stratę odnotowały już na koniec 2015 r. Obecnie zarządy spółek są zobligowane do przeprowadzenia w najbliższym czasie programów naprawczych pod nadzorem regulatora.

Bankowcy najbardziej obawiają się, obowiązującego od ponad miesiąca, tzw. podatku bankowego, zgodnie z którym za każde 100 zł ujęte jako aktywo banku, np. wartość udzielonego kredytu, instytucja musi zapłacić 44 grosze podatku. Szacuje się, że największy bank w Polsce – PKO BP z tytułu jedynie podatku od aktywów wniesie do budżetu państwa kwotę 800 mln zł.

Wysokość podatku bankowego płaconego przez podmiot bankowy jest kształtowana m. in. od ilości udzielanych kredytów konsumenckich. Pomimo, to banki nie zniechęcają się do sprzedaży tych produktów. Według danych uzyskanych przez KNF w 2016 r. kredytodawcy chcą zachować trend wzrostowy na rynku kredytów konsumpcyjnych, oczekując uzyskania w tym roku o 8,6 proc wyższych wyników.

 

źródło: KNF

Banki także planują zwiększenie udzielania kredytów dla podmiotów gospodarczych – o 11,2  proc. dla małych i średnich firm oraz o 12,9  proc. dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast spowolnieniu ulegnie sektor kredytów hipotetycznych. Szacuje się, że wzrost udzielania takich kredytów wzrośnie jedynie o 0,8 proc. Warto przypomnieć, że w 2015 r. odnotowano wzrost o 5,6  proc. w udzielaniu kredytów na zakup nieruchomości Tak duży spadek zainteresowania wynika z ograniczania portfela kredytów udzielanych w obcych walutach, które były szczególnie popularne tej kategorii produktów. Banki chcą, aby portfel kredytów frankowych został obniżony o 8,9 proc. do końca przyszłego oku.

Zaprezentowane wyżej wyniki powstały w oparciu o założenie wskaźnika wzrostu PKB w Polsce w tempie 3,5 proc. i średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1 proc.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...