bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Bank może być pozwany za klauzule abuzywne w treści grupowej umowy ubezpieczenia towarzyszącej umowie kredytowej

Bank może być pozwany za klauzule abuzywne w treści grupowej umowy ubezpieczenia towarzyszącej umowie kredytowej

Dodano: 2015-08-03

W opublikowanym w dniu 12 marca 2015 r. wyroku (I CSK 201/14), Sąd Najwyższy uznał, że bank posiada legitymację bierną w sprawie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umownego stanowiącego załącznik do umowy grupowego ubezpieczenia.

W tej sprawie sądy obu instancji konsekwentnie oddalały powództwo skierowane przeciwko bankowi. Za rozstrzygającą sądy te uznawały kwestię określenia podmiotu stosującego wzorzec umowy, co warunkuje dokonanie oceny abuzywności zawartego w tym wzorcu postanowienia. Zdaniem sądów kwestionowana klauzula wzorca odnosi się tylko do relacji między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem, ograniczając odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego. Jako okoliczność pozbawioną znaczenia oceniano fakt, że to pozwany bank proponuje konsumentowi – kredytobiorcy zawarcie umowy ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem, jak również to, że umowa ubezpieczenia stanowi integralną część umowy kredytowej.

Pliki do pobrania

bank_moze_byc_pozwany_za_klauzule_abuzywne_w_tresci_grupowej_umowy_ubezpieczenia_towarzyszacej_umowie_kredytowej_abr.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...