bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Bancassurance ponownie na ścieżce wzrostu

Bancassurance ponownie na ścieżce wzrostu

Dodano: 2021-09-27

Dzięki wzrostom w sektorze bankowości i ubezpieczeń poziom składki zebranej w bancassurance w pierwszym półroczu tego roku był prawie taki sam jak przed pandemią.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że 30 czerwca tego roku przypis składki w kanale bankowym był na poziomie 3,39 mld zł. To wynik o 31,8 proc. wyższy niż uzyskany rok wcześniej, równocześnie to rezultat bardzo zbliżony do osiągnieć z pierwszego półrocza 2019 r., czyli w ostatnim przed pandemią roku.

2,16 mld zł wyniósł półroczny przypis składki w bancassurance życiowym, wynika z raportu Izby. Jest to o 26 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. 50 proc. zebranej składki pochodziło z polis inwestycyjnych, 43 proc. z powiązanych z produktem bankowym, a 7 proc. z niepowiązanych.

Z ubezpieczeń ochronnych pochodziło 1083 mln zł przypisu w bancassurance. To o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Średnia roczna składka na polisę inwestycyjną wypracowana w kanale bankowym osiągnęła 7464 zł dla umów ze składką jednorazową oraz 3097 zł dla umów ze składką okresową. Średnia roczna składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową natomiast, wyniosła 567 zł, w przypadku polis ze składką okresową 242 zł.

Największy udział w całkowitej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,89 mln szt. z ogólnej liczby 5,93 mln umów zawartych w pierwszy półroczy bieżącego roku. Zawarto także 0,68 mln szt. umów stand alone i 0,36 mln. szt. inwestycyjnych.

1234 mln zł to kwota, którą ze składek zebrano w bancassurance majątkowym. To wynik wyraźnie wyższy niż rezultaty z lat 2016-2020.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...