bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Bancassurance ponownie na ścieżce wzrostu

Bancassurance ponownie na ścieżce wzrostu

Dodano: 2021-09-27

Dzięki wzrostom w sektorze bankowości i ubezpieczeń poziom składki zebranej w bancassurance w pierwszym półroczu tego roku był prawie taki sam jak przed pandemią.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że 30 czerwca tego roku przypis składki w kanale bankowym był na poziomie 3,39 mld zł. To wynik o 31,8 proc. wyższy niż uzyskany rok wcześniej, równocześnie to rezultat bardzo zbliżony do osiągnieć z pierwszego półrocza 2019 r., czyli w ostatnim przed pandemią roku.

2,16 mld zł wyniósł półroczny przypis składki w bancassurance życiowym, wynika z raportu Izby. Jest to o 26 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. 50 proc. zebranej składki pochodziło z polis inwestycyjnych, 43 proc. z powiązanych z produktem bankowym, a 7 proc. z niepowiązanych.

Z ubezpieczeń ochronnych pochodziło 1083 mln zł przypisu w bancassurance. To o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Średnia roczna składka na polisę inwestycyjną wypracowana w kanale bankowym osiągnęła 7464 zł dla umów ze składką jednorazową oraz 3097 zł dla umów ze składką okresową. Średnia roczna składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową natomiast, wyniosła 567 zł, w przypadku polis ze składką okresową 242 zł.

Największy udział w całkowitej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,89 mln szt. z ogólnej liczby 5,93 mln umów zawartych w pierwszy półroczy bieżącego roku. Zawarto także 0,68 mln szt. umów stand alone i 0,36 mln. szt. inwestycyjnych.

1234 mln zł to kwota, którą ze składek zebrano w bancassurance majątkowym. To wynik wyraźnie wyższy niż rezultaty z lat 2016-2020.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...