bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Badanie Aegon: Emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, wolnością i radością

Badanie Aegon: Emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, wolnością i radością

Dodano: 2017-10-03
Publikator: Aegon

Zmienia się podejście do emerytury. Coraz częściej uważa się ją za aktywny etap życia, w którym człowiek nadal uczestniczy w życiu społecznym, utrzymuje więzi, a w pewnym zakresie wciąż pracuje. Takie wnioski płyną z badania emerytalnego przeprowadzanego przez Aegon.

Aegon przedstawił kolejną edycję corocznego badania emerytalnego „Udana emerytura – dobre zdrowie i zabezpieczenie finansowe”, które bada stosunek do emerytury u osób z 15 krajów z całego świata. Eksperci Aegon pytają, jak mieszkańcy tych państw przygotowują się do przejścia na emeryturę. Wnioski zawarte w raporcie Aegon są oparte na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 16 tysięcy pracowników i emerytów z 15 państw: Polski, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Coraz lepiej przygotowani do emerytury

Opracowany przez Aegon Indeks Przygotowania Emerytalnego (ARRI) mierzy przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10, przy czym wynik 8 lub wyżej uważa się za dobre przygotowanie. W 2017 r. globalny indeks ARRI wyniósł 5,92. Choć wciąż oznacza to niski poziom przygotowania, nastąpiła nieznaczna poprawa względem 2016 roku (o 0,11). Po raz pierwszy w sześcioletniej historii ankiety nieco ponad połowa państw (8 z 15) osiągnęła średni wynik 6,0 lub wyżej. Wskaźnik ARRI dla Polski wyniósł 5,3 i jego wartość nie zmieniła się względem poprzedniego roku.

Jak podają twórcy raportu, zwiększenie indeksu przygotowania emerytalnego wynika z kombinacji różnych czynników: poprawy koniunktury, dobrej sytuacji na giełdach, wyjścia gospodarek z kryzysu finansowego, zwiększonego poziomu oszczędzania.

Emerytura to nie koniec życia zawodowego

Emerytura stała się w ocenie pracowników aktywnym etapem życia. Przyszli emeryci pragną utrzymywać więzi społeczne, uczestniczyć w życiu społecznym i pozostawać aktywni ekonomicznie. W skali globalnej większość, bo 72%, ma pozytywne skojarzenia z emeryturą, obejmujące odpoczynek (46%), wolność (41%) i radość (31%). Zmieniają się też aspiracje i plany związane z emeryturą. Najczęściej wskazywane to podróżowanie (62%) oraz spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną (57%).

Coraz więcej ankietowanych osób przewiduje przejście na pełną emeryturę w późniejszym wieku. Aż 57% pracowników planuje, że na emeryturze nadal będzie w jakiś sposób pracować, ale w nieco spokojniejszym tempie, z większą ilością czasu na cieszenie się życiem osobistym.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Aegon pytał też przyszłych emerytów o źródła finansowania na emeryturze. W skali globalnej respondenci oczekują, że 46% ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa, 24% od pracodawcy, a 30% z własnych oszczędności i inwestycji. Mimo to tylko 39% pracowników z całego świata opisuje siebie jako osoby regularnie oszczędzające, a jedynie 14% pracowników ma opracowaną strategię przygotowania do emerytury. W Polsce ten wskaźnik jest jeszcze niższy – zaledwie 6% badanych deklaruje posiadanie planu.

Pełny raport z badania emerytalnego Aegon dostępny jest na stronie: aegon.pl/raportemerytalny

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...